Alkohol a těhotenství

V našich zemích je alkohol blahosklonně tolerovanou drogou, jejíž povšechně devastující účinky jsou bagatelizovány. Je to zejména tím, že na alkohol vzniká návyk většinou pomalu a důsledky alkoholového návyku nejsou na první pohled tak patrné. Alkohol je dnes nejčastější příčinou mentální retardace plodu. Chronická konzumace alkoholu těhotnou ženou souvisí se samovolným potratem, předčasným odloučením placenty, poruchou výživy plodu, poruchami chování dítěte.

Snáze vysvětlíme potřebu abstinence ženě, která pije alkohol příležitostně, než ženě, která má s alkoholem problémy. Bylo by výhodné, kdyby si žena často a hodně holdující alkoholu nechala potřebu abstinence vysvětlit ještě před těhotenstvím, než se o to pokoušet v jeho průběhu. Někdy se stává, více