Anorexie a bulimie

CCSSlova anorexie a bulimie jsou poměrně známá. Všichni tušíme, že se jedná o jakési poruchy v příjmu potravy, resp. ve stravovacích návycích, kdy lidé jedí buď moc, nebo málo. Většinou si ale nejsme jisti, co je zrovna co. Jak to tedy je podle lékařů?Jak bulimie, tak i mentální anorexie patří mezi psychosomatické choroby, tedy choroby, jejichž tělesný (somatický) projev má příčinu v lidské psychice.

 

Anorexie obecně je nechutenství. To může mít řadu příčin. Například, jako doprovodný projev u horečnatých onemocnění, je poměrně běžným jevem. Mentální anorexie je chorobný stav, který povětšinou postihuje ženy a v jeho popředí stojí přání: „Zůstat štíhlá“. Dotyčná prožívá triumf vítězství, že je schopna svou váhu kontrolovat a ovládat pocit hladu. Postižené ženy si nejsou vědomy své vlastní nemoci. Nejčastěji se jedná o dospívající dívky a předpokládá se, že mentální anorexie souvisí s problémy přijetí ženské role a identity. V asi 3 % případů jsou mentální anorexií postiženi i muži. Zde se uvažuje o tom, že příčinou může být odmítání latentní homosexuality.

Při mentální anorexii dochází k redukci hmotnosti o více než 25 %. Tento úbytek váhy je dán výlučně odmítáním potravy, zvracením po jejím přijetí či braním projímadel. To s sebou samozřejmě nese mnohé další důsledky, jako je vymizení menstruace, vypadávání vlasů či zpomalení srdeční frekvence.

 

Bulimie rovněž postihuje hlavně ženy. Není zde však problém v identifikaci s vlastní životní rolí (postižené ženy velmi často působí atraktivně). Mnohdy ale bulimickému záchvatu předchází pocit vnitřní prázdnoty, který dává tušit depresivní poruchu v pozadí. Bulimie se někdy také označuje pojmem „vlčí hlad“. (Pozoruhodné je, že v německé literatuře bývá označována jako „Ochsenhunger“, což znamená „volský hlad“.) Je charakteristická opakovanými epizodami hltavého polykání jídla, při nichž dochází ke zvýšenému příjmu vysokoenergetické, rychle upravené a lehce poživatelné stravy v co nejkratší době. Po epizodě hltání se však nedostavuje očekávané uspokojení, ale naopak se dostavují pocity viny a studu. Z tohoto důvodu dotyčné dost často chvíli po takovéto epizodě vyvolávají zvracení či berou projímadla a diuretika (látky zvyšující vylučování vody z organismu). Často tyto výčitky svědomí podporují vznik dalších závislostí (např. na alkoholu) a sklony k sebevražednému jednání. Dotyčné mají povětšinou normální nebo jen lehce zvýšenou hmotnost. Oproti anorektičkám si svou nemoc uvědomují.

 

V praxi se také můžeme setkat i s přechodnými typy a u mnohých mentálních anorektiček či anorektiků se setkáváme též s bulimickými epizodami. Při léčbě obou těchto onemocnění je nejdůležitější vyléčit duši. I když (v případě některých anorektiček či anorektiků) je nejprve nutná hospitalizace a „násilné“ živení těla, neboť jinak by nebylo již co léčit.

 

zdroj: Zdravcentrum.cz