Co jsou děložní myomy?

obr1_8757.jpgDěložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stěny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40 % žen v produktivním věku.
U některých žen myomy nevyvolávají velké obtíže a stačí je jen sledovat v rámci pravidelných gynekologických prohlídek (zejména ultrazvukem).
V případě, že žena neužívá hormonální substituční léčbu, dojde ve většině případů po přechodu k jejich involuci (zmenšení).

Velikost myomů kolísá od několika milimetrů až po desítky centimetrů.

Podle umístění ve stěně dělohy rozeznáváme tři hlavní typy myomů:

a) subserózní, uložené na zevním povrchu dělohy
b) submukózní, uložené na jejím vnitřním povrchu a vyklenující se směrem do děložní dutiny
c) intramurální, prostupující celou stěnou děložní.

Další názvy, jež se pro děložní myomy někdy užívají, jsou: fibroidy ("fibroids" v anglosaské terminologii), leiomyomy, děložní myomatóza, adenomyomy či "zvětšení dělohy".

Proč myomy vznikají? obr2_8757.jpg
Příčina vzniku těchto nezhoubných nádorů dělohy je nejasná. Podpůrnou roli při růstu myomů hrají ženské hormony (užívání antikoncepce však rozhodně nezvyšuje riziko vzniku myomů); jistý vliv je přiznáván i genetickým faktorům a některým látkám z okolního prostředí.

Kdo nejčastěji onemocní děložním myomem?
Děložní myomy nepostihují dívky před nástupem měsíčků. Jejich výskyt je častější u žen, které nikdy nebyly těhotné, dále u kuřaček a u žen tmavé pleti.

Více informací naleznete na adrese http://www.myomy.euweb.cz/

MUDr. Michal Mára
MUDr. Jana Mašková

Odborný článek