Co se děje s dítětem v I. době porodní

Co se děje s dítětem v I. době porodní - obrázek
Co se děje s dítětem v I. době porodní - obrázek

Plod zaujímá na konci těhotenství v děloze nejmenší možný objem. Pro představu: plod je stočen do klubíčka tak, že by se vešel do kulovitého prostoru o průměru pouhých 25 cm.

Z hlediska porodu je nejdůležitější hlavička dítěte, je nejobjemnější a nejméně přizpůsobivou částí. Hlavička je do porodu nad pánví a je volně pohyblivá. Jakmile začne porod, tak děloha při svých kontrakcích vyvíjí sílu, která vtlačuje hlavičku do porodních cest. Hlavička se nejprve skloní bradičkou na hrudníček, protože takto bude procházet nejmenším průměrem.

Vzhledem k tomu, že vnitřní rozměry ženské pánve mají různou velikost v horní a dolní části pánve, tak hlavička dítěte musí během I. doby porodní vytvářet složitý spirální pohyb, kterému říkáme vnitřní rotace. Dítě se během porodu chová zcela pasivně. Je pouze mohutnou silou děložních kontrakcí posunováno, tlačeno, když branka dělohy se přes jeho hlavičku přetahuje podobně jako svetr přes hlavu dospělého.

Děloha během  kontrakcí posunuje plod pánví rodičky. Kostěná pánev má tvar, který způsobuje, že hlavička musí rotovat. Odborně hovoříme o vnitřní rotaci hlavičky plodu. Délka rotace závisí na postavení plodu. Pokud hlavička rotuje normálně, pak při zadních postaveních je rotace delší (135° místo 45°), delší je i porod. Porod je při zadním postavení plodu i bolestivější,  a to dokonce i po podání epidurální analgezie.

  

Levé přední postavení (u 60% rodiček). Hlavička plodu rotuje 45°.

 

  

Levé zadní postavení (u 5% rodiček). Hlavička plodu rotuje 135°.

 

Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015