INHALAČNÍ ANALGEZIE

INHALAČNÍ ANALGEZIE - obrázek
INHALAČNÍ ANALGEZIE - obrázek

 

Máte strach z porodu, bolesti? Pomůže vám moderní metoda: inhalační analgezie – dýchání směsi medicinálních plynů 50% oxidu dusného (N2O) a 50% kyslíku (O2). Je to bezpečná inhalační směs se sedativním, relaxačním a analgetickým účinkem. Tato inhalační metoda má v porodnictví dlouhou tradici, např. ve Velké Británii nebo ve Švédsku je používána od 60. let 20. století. V České republice se aktivně zavádí do porodnické praxe od roku 2011.

Inhalační analgezie Vás zbaví strachu, úzkosti, potlačí bolest během kontrakcí a zachová plné vědomí. Po nadýchání hladiny budete klidná, psychicky uvolněná, bez bolesti, ale zároveň jste schopná komunikace.

Použití inhalační analgezie je bezpečné a neinvazivní. Má minimum nežádoucích účinků a nepůsobí na plod. Neovlivní zdraví rodičky, ani dítěte. Je vhodná pro rodičky, které dávají přednost přirozenému porodu, nechtějí epidurální analgezii, nebo jiné analgosedace.

Inhalační analgezii je možné kombinovat s jinými dnes běžně používanými analgetickými metodami a to jak nefarmakologickými (úlevové polohy, masáže, porod do vody, aj.), tak farmakologickými bolest tišícími prostředky (např. epidurální analgezie).

Inhalační směs je bez chuti a zápachu, nedráždí sliznici plic. Prvními příznaky po nadýchání hladiny je úleva od bolesti provázená lehkou euforií, teplem v těle, lehkostí dolních končetin. Inhalační analgezie se vyznačuje velmi rychlým nástupem i ústupem účinku, takže všechny tyto příznaky velmi rychle odeznívají po ukončení inhalace.

Analgetická směs plynů se aplikuje inhalačně přes náústek, nebo masku. Záleží na schopnosti nadechovat se ústy. Nádechový ventil držíte v ruce – máte tedy dávkování pod kontrolou, intenzitu nádechů si řídíte sama s ohledem na bolest. S inhalací je dobré začít asi 30 sekund před každou kontrakcí. Z praxe víme, že rodičky se velmi rychle naučí odhadnout dobu pro začátek inhalace a aplikaci si následně regulují samy. Dávku analgezie si určují samy dle svých pocitů.

Podávání je možné i u běžných onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, astma, alergie, onemocnění štítné žlázy, diabetes a jiné.

Inhalační analgezii je možné podávat v rámci celého porodu (od I. do III. doby porodní). Ve III. době je možné aplikovat u výkonů jako např. šití nebo manuálního vybavení placenty. Je vhodné inhalovat při všech krátkých bolestivých výkonech v průběhu šestinedělí (převazy, drenáže, resutura episiotomie, aj.) a následně v ambulantní gynekologii (ambulantní hysteroskopie, zavádění tělísek, cystoskopie, snesení polypů, biopsie, ošetření kondylomat nebo Bartholinské žlázy a mnoho dalších).

Mezi kontraindikace patří hlavně pneumotorax, ileus, kontuze mozku, stavy bezprostředně po operaci srdce a poruchy metabolismu vitamínu B12 a kyseliny listové.

Využití je v lékařské praxi velmi široké: stomatologie (např. trhání zubů, sanace), pediatrie (např. odběry, cévkování), gastroenterologie (kolonoskopie), urgentní medicína (např. převazy, repozice).

Díky rychlému odeznění účinku po ukončení inhalace můžete po 30 minutách řídit auto.

Využití inhalační analgezie se ukazuje být ideální i při ošetření dětí. Zbavuje strachu, navozuje dobrou náladu a u dětí do 10 let v 90% případů byla zaznamenána úplná amnézie.