Kdy má chodit těhotná do poradny

Kdy má chodit těhotná do poradny - obrázek
Kdy má chodit těhotná do poradny - obrázek

Pro návštěvy těhotné v poradně byla v České republice vypracována následující
doporučení:

Těhotná navštěvuje poradnu

→ do 23. týdne každé 4 týdny,
→ 24.–32. týden každé 3 týdny,
→ 33.–36. týden každé 2 týdny,
→ 37.–40. týden každý týden.

Jaká vyšetření by žena měla absolvovat v poradně pro těhotné?
Uvádíme strukturu povinných vyšetření, která může lékař individuálně přizpůsobovat
podle zdravotního stavu těhotné ženy.

8.–10. týden těhotenství
→ krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým
proužkem – to jsou vyšetření, která se opakují při každé návštěvě,
→ krevní skupina, Rh faktor matky a výskyt protilátek v krvi matky,
→ HBsAg (sérová žloutenka typu B), HIV, BWR (syfi lis),
→ zarděnky (rubeola), pokud žena nemá doloženo povinné očkování,
→ cytologické a kolposkopické vyšetření hrdla dělohy.

10.–12. týden těhotenství
→ krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým
proužkem,
→ doporučená vyšetření pro vyloučení genetických poruch: ultrazvukové vyšetření
včetně kontroly ztluštění šíjového svalstva plodu, které se nazývá vyšetření
nuchální translucence (proto zkratka NT) a nově vyšetření některých hormonů
(hormony hCG a PAPP-A). Všechna uvedená vyšetření mohou již v I. trimestru
těhotenství naznačit poruchy vývoje plodu,
→ porodnické vyšetření:
– růst dělohy se bude do konce těhotenství zaznamenávat z naměřené vzdálenosti
mezi horním okrajem dělohy a sponou stydkých kostí,
– vaginální vyšetření, při němž lékař kontroluje uzavření děložního hrdla,
– změření zevních rozměrů pánve ženy,
– vyšetření prsů.                             

Vyšetření:

1) Tělesná výška
2) vyšetření chrupu
3) vyšetření srdce a plic
4) vyšetření prsů
5) změření krevního tlaku
6) vyšetření břicha, velikost dělohy
7) vyšetření ledvinných funkcí
8) krevní vyšetření: krevní skupina vč. Rh faktoru, krevní obraz, BWR, HIV, HbsAg
9) změření pánevních rozměrů
10) vyšetření pochvy a děložního hrdla (kolposkopie a cytologie)
11) vyšetření dolních končetin, zejména cévního systému
12) tělesná hmotnost

16. týden těhotenství
→ krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým
proužkem,
→ přesně v této době se provádí odběr krve ze žíly matky na genetické vyšetření,
při němž se stanovují hladiny 3 hormonů (proto někdy název »tripple test«); jde
o hormony: hCG, AFP, E3. Podle nálezu lze usoudit, zdali je těhotenství v normě,
či nikoliv. Výsledky však nemusí být 100% přesné. V současné době se začíná
genetické vyšetření posouvat do 12.–13. týdne těhotenství, což je pro těhotnou
ženu, pokud se zjistí problém, výhodnější.

20. týden těhotenství
→ krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým proužkem,
→ u Rh negativních žen opět kontrola protilátek,
→ krevní obraz matky,
→ ultrazvuk – provádí se první těhotenský screening.

24. týden těhotenství
→ krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření
moči chemicky, papírovým proužkem,
→ kultivace mikrobů z pochvy, hrdla dělohy a kultivace moči u žen, kde hrozí předčasný porod,
→ vyšetření na těhotenskou cukrovku neboli orální glukózový toleranční test, běžně se používá zkratka oGTT.

28. týden těhotenství

→ krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým proužkem,
→ u Rh negativních žen opět kontrola protilátek.

28.–32. týden těhotenství

→ krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým proužkem,
→ ultrazvuk – provádí se druhý těhotenský screening.

36. týden těhotenství

→ krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým
proužkem,
→ u Rh negativních žen opět kontrola protilátek,
→ kardiotokogram u žen s rizikovým těhotenstvím,
→ krevní obraz matky,
→ kultivace z pochvy se zaměřením na streptokokovou infekci.

37. týden těhotenství
→ krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým
proužkem,
→ kardiotokogram u žen s rizikovým těhotenstvím.

38.–40. týden těhotenství
→ krevní tlak (TK), puls (P), tělesná hmotnost a vyšetření moči chemicky, papírovým
proužkem,
→ kardiotokogram.

Po 40. týdnu těhotenství
→ kardiotokogram se provádí každé 3 dny,
→ častěji je žena vyšetřena vaginálně, kontroluje se, zda se začíná zkracovat
a otevírat hrdlo dělohy,
→ ultrazvuk k ověření stavu plodu,
→ 10. den po termínu porodu se provádí oxytocinový zátěžový test,
→ pokud žena přenáší více než 12 dní, pak se většinou přijímá k hospitalizaci a vyvolává se porod.

Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství a dítěti, Galén, Praha 2009