Nemocným dětem již šestnáctým rokem pomáhá Mořský koník

Některým z chronických onemocnění dolních cest dýchacích nebo alergií dnes trpí každý čtvrtý Čech, každý třicátý je přecitlivělý na pyl nebo prach, každý šedesátý má alergickou rýmu, každý osmdesátý trpí atopickým ekzémem. S astmatem se v České republice léčí až 200 tisíc lidí. To jsou čísla, při kterých člověka zamrazí. Pomoc ale existuje.

Lékaři doporučují  alergikům pobyt u moře. Mořský vzduch a slaná voda je může až na několik měsíců projevů alergie zbavit nebo alespoň zmírnit některé nepříjemné příznaky. Také pro děti je pobyt u moře balzámem, neboť se dlouhodobě promítne do jejich zdravotního stavu. Všeobecná zdravotní pojišťovna již šestnáct let pomáhá dětem ve věku od 6 do 17 let trpícím alergiemi, bronchiálním astmatem, atopickým ekzémem, lupénkou a dalšími zdravotními obtížemi prostřednictvím léčebně-ozdravných pobytů u moře s názvem Mořský koník. Za tu dobu se této akce zúčastnilo neuvěřitelných 80 tisíc dětí!

Třítýdenní léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník pro děti s vybranými diagnózami chronických onemocnění se konají každý rok v létě u Egejského a Jaderského moře pod dohledem lékařů a kvalifikovaných zdravotníků. Všeobecná zdravotní pojišťovna je financuje z tzv. fondu prevence a děti se jich účastní na základě doporučení praktického lékaře nebo specialisty. Základními zdravotními indikacemi k účasti dítěte na pobytech jsou psoriáza, rozsáhlejší atopický ekzém, dermorespirační syndrom, bronchiální astma, chronická obstruktivní plicní nemoc či alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené pylem. Pobytů se mohou zúčastnit i děti s jinými dýchacími, kožními, alergologickými a ORL indikacemi, pokud se opakují, nebo jejichž příčinou je snížená obranyschopnost organismu dítěte.

Dlouhodobý pobyt u moře s důrazem na zdravý pohyb, klimatoterapii, odpočinek a pravidelné stravování je pro tyto děti velmi přínosný. Projeví se následně v celkovém zlepšení zdravotního stavu, kdy je dítě méně nemocné, nemusí tak často navštěvovat lékaře ani užívat léky. Potvrzují to rodiče i ošetřující lékaři dětí. Na Mořského koníka rád vzpomíná například i zpěvák, vítěz třetí řady SuperStar Zbyněk Drda, který se kvůli náběhu na astma účastnil akce Mořský koník v Řecku na Platamonu a v Chorvatsku na Makarské riviéře. Právě zde se z velké části rozjela jeho hvězdná kariéra, když na obou pobytech vyhrál pěveckou soutěž.

Všeobecná zdravotní  pojišťovna dotuje léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník ročně částkou okolo 100 milionů korun, které slouží k úhradě ubytování a stravy, dopravy, personálního a technického zajištění a dalších nezbytností, aby pobyty fungovaly tak, jak mají a přinášely požadované léčebné výsledky. Výše finančního příspěvku rodičů se vypočítává dle délky pojištění dítěte u Všeobecné zdravotní pojišťovny, event. při délce pojištění kratší než 5 let i podle počtu zákonných zástupců dítěte pojištěných u VZP, termínu a místa pobytu. Přesnou částku finančního příspěvku vypočtou pověření pracovníci územního pracoviště VZP při převzetí přihlášky. V letošním roce je rozpětí finančních příspěvků od 7 do 16 tisíc za třítýdenní pobyt s veškerým servisem.

Děti mají při pobytu dostatek pohybu, čeká je zdravé a pravidelné stravování a také odpočinek. Samozřejmostí je i dohled nad správným dodržováním pitného režimu. O děti se starají kvalifikovaní lékaři a zdravotníci. 

Rodiče, jejichž děti se s Mořským koníkem vydají k moři, mohou být o pobytu svého dítěte aktuálně informováni. Slouží k tomu speciální internetové stránky www.morsky-konik.cz, které přináší denní zpravodajství z právě probíhajících turnusů. Rodiče mohou prostřednictvím tzv. Deníčku sledovat vše, co se v místě pobytu jejich dětí děje. Dozví se, co děti dělaly, zda svítilo sluníčko a jaká je voda v moři. Kromě deníčku je součástí internetových stránek i velice oblíbená fotogalerie a dále je zde k dispozici i jednoduchý komunikátor pro zaslání elektronické zprávy dítěti.

Příjem přihlášek na léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník běží  zpravidla od půlky ledna a jednotlivé turnusy jsou průběžně obsazovány. Pokud tedy uvažujete o tom, že by vašemu dítě Mořský koník prospěl, je nutno začít s vyřizováním přihlášky včas. Přihlášku vyplňují ji rodiče a musí ji potvrdit lékař (dítě splňuje indikace a nemá kontraindikace).

Přihlášku a podrobné informace o léčebně-ozdravných pobytech Mořský koník můžete získat na jednotlivých pobočkách Všeobecné zdravotní pojišťovny, na 
e-mailové adrese info@vzp.cz, na internetových stránkách www.vzp.cz a www.morsky-konik.cz či na infolince 844 117 777.