Péče o těhotnou ženu - prázdninový seriál

těhotná ženaPoradna pro těhotné


Žena by měla navštívit svého ženského lékaře dva až tři týdny po vynechání menstruace. Pokud se potvrdí těhotenství, je sledována v poradně pro těhotné. Poradna bývá ambulancí ženského lékaře, který má obvykle pro těhotné zvlášť vyčleněny ordinační hodiny.


Proč vlastně těhotné ženy navštěvují poradny?

  • v poradně se odborným vyšetřením potvrzuje těhotenství,
  • vypočítává se délka trvání těhotenství a stanovuje se i termín porodu,
  • lékař sleduje stav organismu těhotné ženy a vývoj dítěte v těle matky.

V České republice je v současné době dobře propracovaný systém péče
o těhotné ženy. Po celé zemi je pro těhotné organizována síť poraden,
které se dělí na:

  • poradny základní péče o těhotné,
  • poradny s intermediární péčí o těhotné,
  • poradny v perinatologickém centru.

Poradny základní péče
Tento typ poradny navštěvuje naprostá většina žen. Je určen pro těhotné ženy, které jsou zcela zdravé.


Poradny s intermediární péčí
Jedná se o ambulanci pro ohrožená a patologická těhotenství. Tento typ se běžně nazývá Poradna pro riziková těhotenství.


Poradny v perinatologickém centru
Jde o poradnu pro těhotné s nejzávaž nějšími riziky. Tento typ bývá součástí krajské porodnice nebo gynekologicko-porodnické kliniky. Tato nemocniční zařízení nazýváme perinatologickým centrem. V těchto centrech je široká nabídka diagnostických a léčebných metod a spolupracují zde lékaři-specialisté i z jiných lékařských oborů, zejména genetici, neonatologové, internisté, anesteziologové, hematologové, biochemici, mikrobiologové ap. V České republice je 12 perinatologických
center.


Jaký má smysl tento  třístupňový systém poraden pro těhotné?

 

  • ohroženým těhotným ženám je zajištěna nejvyšší možná diagnostická a léčebná péče,
  • porody dětí po rizikovém nebo patologickém těhotenství probíhají pak v porodnici s optimálníporodnickou a neonatologickou péčí.

Každé těhotné ženě, která je ohrožena na zdraví anebo
je ohroženo její dítě, je v naší zemi včas nabídnuto příslušné porodnické zařízení. O tom rozhoduje její osobní lékař, tedy ještě v poradně pro základní těhotenskou péči.

Novorozenci, kteří se předčasně narodí a váží mezi 1500–2500 g, by měli být porozeni a ošetřeni v porodnici s intermediární péčí. Novorozenci s tělesnou hmotností pod 1500 g by měli být porozeni a ošetřeni v perinatologických centrech.

Použito z Knihy o těhotenství a dítěti 4. vydání