Podnikáte ve zdravotnictví a hledáte účinný lék pro své finance?

V Komerční bance i bez předpisu

lékaři & KBJiž téměř 8 000 lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví využívá služeb Ko­merční
banky. Ta ušila podnikatelům ve zdravotnictví balíček na míru - Optimum Medicum.
Soukromí lékaři, provozovatelé lékáren, veterináři či obchodníci s
farmaceutickými přípravky oceňují každý den výhody balíč­ku, který respektuje
jejich potřeby a požadavky.

Jeho
základ tvoří běžný účet, který můžete pohodlně obslu­hovat přes svůj počítač,
mobil­ní telefon nebo pevnou linku. Informace o pohybech na účtu zjistíte
online nebo z elektro­nických výpisů, které dostane­te zdarma každý měsíc.

Snadné placení a přístup k ho­tovosti
vám zajistí mezinárodní platební karta. Příjemný dopl­něk, jako je možnost
vybrat si vzhled své karty nebo libovolně měnit její PIN,
oceníte při kaž­dém placení v obchodě nebo výběru z bankomatu. Mimocho­dem,
všechny výběry z banko­matů KB máte s balíčkem Opti­mum Medicum zdarma.

Komerční banka vám poskyt­ne finance
na rozvoj podni­kání i lékařské praxe. Bez zbytečného papírování, bez
zbytečného stresu a starostí.

S balíčkem Optimum Medicum můžete
získat povolený debet až 3 miliony korun se sníženou úrokovou sazbou do 10 %.

Pokud vám stačí 500 tis. korun nebo
méně a jste našimi klien­ty, můžete požádat o povole­ný debet bez nutnosti před­kládat
finanční výkazy a začít investovat!

S většími výdaji pomůže úvěr Medicum.
Mimo jiné s ním můžete koupit ordinaci při pře­bírání lékařské praxe, pořídit
finančně náročnější vybavení nebo se pustit do velké re­konstrukce ordinace či
lékár­ny. Klienti s kontem Optimum Medicum získají v Komerční bance 50% slevu z
poplatků spojených s vyřízením úvěru.

Také v oboru zdravotnictví je čím dál
větší konkurence. Vyjdě­te vstříc svým pacientům, s Ko­merční bankou je to
snadné.

Například terminál pro ak­ceptaci
platebních karet dnes očekávají jako samozřejmou součást služeb pacienti
lékařů, stomatologů, ale i veterinářů či lékárníků.

Vaši pacienti tak nemusejí na­vštěvovat
vaši ordinaci či lékárnu s hotovostí v kapse nebo s oba­vou, že je zaskočí
platba za ně­které nadstandardní služby.

Pro sektor zdravotnictví máme v
Komerční bance celou řadu řešení. Obraťte se na bankovní poradce v kterékoli
pobočce Komerční banky, ochotně vám pomohou s řešením konkrét­ních potřeb a
požadavků.

Více informací získáte také na bezplatné Infolince 800
111 055 nebo na internetových strán­kách www.kb.cz.

Témata: