Porod mimo nemocnici

obr1_7760.jpgKdyž jsem čekala své první dítě, občas mě napadlo, co bych dělala, kdyby porod probíhal rychleji a já bych třeba nestihla dojet do nemocnice.

Na tyto myšlenky mě přivedlo vyprávění profesorky na střední škole, která nám – ještě celá zelená – vylíčila porod své snachy, při kterém vykonávala funkci porodní asistentky.

Bydleli tehdy v malé vesničce, 20 km vzdálené od nejbližšího města. V noci přepadly budoucí maminku porodní bolesti. V celém domě byla jenom ona, její tchýně. Jelikož mladá maminka nechtěla plašit a budit budoucí babičku zbytečně brzy, přecházela po bytě a stopovala kontrakce. Jak tak ale usilovně počítala a počítala, nějak se přepočítala a děťátko se začalo vehementně drát na tento svět.

Babička byla probuzena a zaúkolována, aby zavolala sanitku. Jenže byla zima, sychravo, sněhem zaváto, a tak bylo jasné, že těch dvacet kilometrů vůz první pomoci nestihne ujet za pět minut.

Mezitím se stav rodičky „zhoršoval“, a začala tlačit. Hořekovala, že to již nevydrží, že už to musí ven a vrhala směrem ke své tchýni prosebné pohledy, ať něco dělá. Babička – v okamžiku pasována na porodní babičku – opět zvedla telefon a volala na porodnické oddělení, kde jí lékař, který měl službu, bleskově vysvětlil, co má dělat, jak má ošetřit maminku a novorozence a pak, že mají vyčkat příjezdu sanitky.

Situace to asi byla nezáviděníhodná. Zpocená, sténající maminka a kolem ní pobíhající vyděšená a vystresovaná babička. Bleskově připravila prostěradla a ručníky, hodila do hrnce vyvařit nůžky, připravila dvě tkaničky, a utěšovala svou snachu. Ujišťovala ji, že všechno dobře dopadne, povzbuzovala ji ve správném dýchání a za chvíli již držela v náručí svou prvorozenou vnučku. Ošetřila ji, zavinula a položila k mamince.

Vtom již dojela sanita, zkontrolovali maminku i děťátko a odvezli je do nemocnice. Babička byla pochválena, jak to krásně zvládla, a ponechána svému osudu uprostřed zakrvácených prostěradel, kde se v zápětí usedavě rozplakala a rozklepala.

Když jsem tuto historku ve svých sedmnácti letech slyšela, obešla mě hrůza, že by se něco takového mohlo přihodit třeba zrovna mě.

A protože se říká, že štěstí přeje připraveným, pojďme se podívat, co bychom měli vědět, když bychom se stali účastníky porodu, při kterém není možnost dostat se včas do nemocnice.

V publikaci Průvodce těhotenstvím a porodem od F. a J. Macků je podrobně popsáno, co je nezbytně nutné vykonat, aby se zamezilo zbytečným zdravotním komplikacím rodičky i dítěte:

Každý zdravotník je morálně povinen poskytnou pomoc ženě, kterou porodní činnost zastihla mimo dosah odborné porodnické péče. Vykoná však jen tolik, kolik je v možnostech první pomoci, a učiní nezbytná opatření, aby se rodičce dostalo co nejdříve odborného ošetření. Stejně by si měl počínat i laik, především ženy přispěchavší na pomoc rodící ženě. Rodička má být svlečena ze svrchního oděvu, uložena v nerušeném ústraní na nejčistší dosažitelnou podložku: ručník, ubrus, prostěradlo, čistý papír. O svoji čistotu musí dbát i pomáhající.

Pomoc při porodu by měla být poskytnuta podle zásad vedení porodu a v tom smyslu má být usměrňováno i chování rodičky, především jí má být bráněno v použití břišního lisu dříve, dokud ve stydké rýze neprořezává hlavička. Při prořezávání hlavičky by měla být v daných možnostech chráněna hráz a poskytnuta pomoc při porodu ramének.

Novorozenec má být položen mezi roznožené, v kolenou ohnuté dolní končetiny rodičky, a pupečník podvázán improvizovanou tkanicí (třeba odstřiženým lemem kapesníku) na dvou místech, mezi podvazy přerušen nůžkami nebo nožem, které by měly být dezinfikovány alespoň nad plamenem.

obr2_7760.jpgNovorozenec musí být ošetřen co nejdříve a zabalen, aby neprochladl. Předtím je třeba se přesvědčit, že podvazy pupečníku jsou pevné a že pahýl pupečníku, který má být alespoň 8 až 10 cm dlouhý, nekrvácí.

Rodička s dítětem (a placentou) musí být v nejkratší možné době dopravena do odborného porodnického ústavu. Tam lékař zkontroluje rodičku i placentu, dětský lékař a dětské sestry ošetří definitivně novorozence. Rodička má být po porodu a při transportu přikryta a má být sledován její pulz i zevní rodidla, zda nekrvácí.

Ten, kdo pomáhal při porodu, by měl rodičku doprovodit, aby podal informace o průběhu porodu. Rodičkám je podán tetanický antitoxin a antibiotika. Řidiči sanitních vozů (ale např. i letušky) jsou instruováni o první pomoci při porodu a v jejich výbavě jsou i nejnutnější pomůcky.