Poslech srdečních ozev plodu

Lékař nebo porodní asistentka
pravidelně při každé návštěvě těhotné v poradně kontrolují srdeční
činnost plodu. Proč tak činí?

Plod je do svého porodu pečlivě uložen
v lůně matky. Je-li matka zdravá a žije-li ve zdravém prostředí, pak je
její břicho nejdokonalejší ochranou dítěte před zevním světem. Ochrana
je natolik dokonalá, že o sobě dítě dává vědět pouze svým růstem,
pohyby, a pokud posloucháme přes břišní stěny, tak slyšíme i tlukot jeho
srdce. Jestliže odmyslíme ultrazvukové vyšetření, je dítě do posledního
okamžiku před našimi zraky ukryto.

Člověk se postupem doby naučil na
základě velmi jednoduchých známek (růst,
pohyby a srdeční ozvy plodu) pozorovat a hodnotit vývoj dítěte v děloze
matky. Tlukot srdce plodu je velmi cenným ukazatelem, zda je dítě v
pořádku.

Kontrolu srdeční činnosti
plodu je možno v těhotenství provádět pouze přes břišní stěnu matky, a
to trojím způsobem:
→ naslouchátkem (stetoskopem nebo fonendoskopem),
→ ultrazvukovým snímačem ozev plodu,
→ speciálním přístrojem – kardiotokografem, který zvukově i grafi cky
registruje
nejen každý úder srdíčka plodu, ale i stahy děložní svaloviny a pohyby
plodu.

Klasický dřevěný nebo kovový stetoskop
porodních babiček byl v dnešní době
vytlačen elektronickými přístroji, které umožňují přesnější akustické
sledování dítěte, a to nejen lékaři nebo porodní asistentce (jako tomu
bylo právě v případě dřívějších stetoskopů), ale i matce.

Poslech srdečních ozev plodu v
těhotenství slouží k posouzení kvality jeho zdraví, pomáhá včas odhalit
problémy, které těhotná jinak vůbec nemusí pociťovat, zejména kvalitu
činnosti placenty, je-li dostatečná nebo nedostatečná.

Ultrazvukový
snímač srdečních ozev plodu
 

poslech ozev

Porodní asistentka poslouchá stetoskopem

Porodní asistentka poslouchá stetoskopem

Kardiotokografický přístroj
Kardiotokografický přístroj 

A.Pařízek Kniha
o těhotenství a dítěti
, Galén, Praha 2009