Přehled onemocnění léčitelných kmenovými buňkami

Přehled onemocnění léčitelných kmenovými buňkami - obrázek
Přehled onemocnění léčitelných kmenovými buňkami - obrázek

Přehled onemocnění

V klinické praxi se v současnosti z pupečníkové krve využívají především krvetvorné kmenové buňky. Vlastní pupečníkovou krev je možné využít u standardních diagnóz na tzv. autologní (vlastní) transplantaci, zejména u onemocnění jako jsou nádory v dětském věku (neuroblastom, meduloblastom), aplastické anémii, autoimunitních onemocněních aj. V rámci experimentální terapie v USA a Německu probíhají klinické studie, které se zabývají využitím vlastní pupečníkové krve na léčbu diabetu typu 1. Z dosavadních výsledků se jeví tato léčba jako úspěšná.  Další známá využití pupečníkové krve naleznete například zde.

 

STANDARDNÍ LÉČBA

Leukémie – některé typy (nádorové onemocnění krvetvorby postihující zejména bílou krevní řadu)

Myelodysplastický syndrom (postižení kmenových buněk kostní dřeně projevující se poruchou krvetvorby, které často vede k leukémii)

 

Lymfomy (nádorové onemocnění mízních uzlin):

-       Hodgkinům lymfom
-       Non-Hodkinův lymfom
-       Mnohočetný lymfom

Dědičné erytrocytální abnormality (poruchy tvorby a funkce červených krvinek)

-       Talasémie
-       Blackfanova-Diamondova anémie
-       Srpkovitá anémie
-       Fanconiho anémie (první transplantace pupečníkové krve vůbec)

 

Poruchy tvorby červených krvinek

Aplastická anémie

Dědičné poruchy krevních destiček

Myeloproliferativní poruchy

 

Vrozené poruchy imunitního systému

SCID (těžká imunodeficience)

Neutropenie

Fagocytární poruchy

Nádorové onemocnění (netýkajících se krevních elementů)

Neuroblastom
Nádory mozku
Retinoblastom
Ewingův sarkom

Jiné dědičné syndromy ovlivňující imunitní systém a jiné orgány

Dědičné metabolické onemocnění (poruchy metabolismu vedoucí k degeneraci až smrti)

Mukopolysacharidózy
Leukodystrofie (adrenolekostrofie)
Lyzozomální poruchy

 

LÉČBA V KLINICKÝCH ZKOUŠKÁCH

Autoimunitní poruchy (onemocnění, při kterých imunitní systém napadá vlastní buňky organismu)

Sclerosis multiplex
Revmatoidní artritida
Diabetes typu I
Lupus

Poruchy CNS

Traumatické poruchy mozku při narození
Dětská mozková obrna

Genové terapie (podávání geneticky pozměněných vlastních buněk)
Buněčná kardyomyoplastika (regenerace poškození srdečního svalu pomocí kmenových buněk)

Transplantace při solidních nádorech

Nádory prsou
Nádory nadledvinek

 

EXPERIMENTÁLNÍ LÉČBA

U více onemocnění se v rámci klinických studií snaží lékaři ukázat, že léčba kmenovými buňkami by mohla mít lepší účinek než standardní léčba.

Autoimunitní onemocnění

Reparace nervových buněk
Alzheimerova choroba
Parkinsonova choroba
Úrazy míchy
Mozková mrtvice

 

Zdroj: http://parentsguidecordblood.org/content/usa/medical/diseases.shtml?navid=33