Přídavky na dítě


Výše přídavku je stanovena násobkem částky životního minima na osobní potřeby dítěte.
Nezaopatřené dítě má měsíční nárok na přídavek na dítě:


a) ve zvýšené výměře - ve výši 0,32 násobku životního minima na osobní potřeby dítěte, jestliže příjem rodiny nepřesáhl 1,1 násobek částky životního minima rodiny,


b) v základní výměře - ve výši 0,28 násobku částky životního minima na osobní potřeby dítěte, jestliže příjem rodiny převyšuje 1,1 násobek částky životního minima rodiny, ale není vyšší než 1,8 násobek životního minima rodiny,


c) ve snížené výměře - ve výši 0,14 násobku částky životního minima na osobní potřeby dítěte, jestliže příjem rodiny převyšuje 1,8 násobek částky životního minima rodiny, ale není vyšší než 3,0 násobek životního minima rodiny.


Rodiny s příjmem vyšším, než je 3,0 násobek částky životního minima rodiny, na přídavek na dítě nemají nárok.
Věk nezaopatřeného dítěte v rodině:


Výše přídavku na dítě od 1. 10. 2001 v Kč měsíčně
při rozhodném příjmu v násobcích životního minima:


do 1,1 ŽM


od 1,1 do 1,8 ŽM


od 1,8 do 3,0


do 6 let


541


474


237


od 6 do 10 let


605


530


265


od 10 do 15 let

714


625


313od 15 do 26 let


784


686


343
Úplná rodina (oba rodiče)
s počtem nezaopatřených dětí:


Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně
pro nárok na přídavek na dítě od 1. 10. 2001:


zvýšená výměra


základní výměra


snížená výměra


jedno do 6 let


10 131


16 578


27 630


dvě 5, 8 let


12 210


19 980


33 300


tři 5, 8, 12 let

15 048


24 624


41 040čtyři 5, 8, 12, 16 let


17 743


29 034


48 390
 


 


 


 


 


 


 


Dětem, kterým za květen 2004 náleží výplata přídavku na dítě, se jako kompenzace zmírňující dopady přijatých změn v rámci zákona o dani z přidané hodnoty vyplatí jednorázová dávka ve výši 2 000 Kč na jedno dítě. Příspěvek je poskytnut automaticky, příslušný úřad vyplatí dávku buď v hotovosti nebo na účet (podle rozhodnutí příjemce, které platí pro výplatu přídavku na dítě), současně s přídavkem na dítě za měsíc květen 2004.


Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Témata: