Psychické změny těhotných

Psychické změny těhotných - obrázek
Psychické změny těhotných - obrázek

Těhotenství je provázeno nejen somatickými, ale i psychickými změnami, a
to i u žen s plánovaným, případně vytouženým otěhotněním, žijících v
harmonických partnerských a rodinných vztazích bez problémů zdravotních,
finančních, bytových či v zaměstnání. Projeví se především v
emocionalitě – citové reaktivitě. Intenzita projevů změněné emocionality
je závislá na osobnostních kvalitách těhotné a nepochybně i na jejím
okolí.

I přes pozitivní postoj k těhotenství je téměř normální, že se dostaví i
protikladné pocity. Těhotnou poděsí vyhlídka na potomka, přepadnou ji
obavy z nových povinností a zodpovědnosti. Období, kdy se žena stává
matkou, je zároveň obdobím přehodnocování dosavadních hodnot – hodnotové
orientace, obdobím změn, starostí a obav.

Těhotná má strach z porodu, zda se dokáže vyrovnat s bolestmi a jinými
nepříjemnostmi, zda nebude při porodu naříkat a křičet, zda se dokáže
vyprázdnit, zda se bude ovládat, nebude-li nutná epiziotomie, císařský
řez či jiná porodnická operace. Tyto obavy jsou zbytečné! Personál
porodnických sálů a lékaři plně chápou zvláštní situaci a rozpoložení
rodící ženy, jsou k nim ohleduplní a šetrní. Porod většinou probíhá bez
komplikací, bez ohledu na to, jak se rodička chová! Nutno připomenout,
že starost, jak bude vypadat před zdravotníky na porodním sále, může
vypustit z hlavy, oni již vše možné zažili!

Jiný důvod obav je z toho, zda se dítě narodí živé a zdravé, bez
vývojových poruch. I zde jsou obavy obvykle zbytečné, současný způsob
prenatální péče (vyšetřování ultrazvukem, genetická vyšetření,
vyšetřování alfa-fetoproteinu) by hrubé vývojové vady včas odhalil a ve
vyhraněných případech by mohlo být doporučeno ukončení těhotenství z
genetických důvodů.

Těhotná může mít obavy o svou roli matky, zda se naučí o novorozence a
kojence řádně pečovat, aby mu neublížila. Tento druh obav je možno
pokládat za zcela běžný a pochopitelný. Cestou k rozptýlení takovýchto
obav je získání praktických zkušeností a návyků v péči o kojence. Je
možné obeznámit se s ní, pohlídá-li těhotná děťátko přítelkyni, nechá si
předvést přebalování a kojení. V tomto ohledu je třeba získat
sebedůvěru. Ostatně personál neonatologických oddělení ochotně takové
úkony předvede a nedělku před propuštěním do detailů problematiky
kvalifikovaně zasvětí. Medicínské problémy a dotazy zodpoví dětský lékař
při propuštění.

I za normálních okolností trvá určitý čas, než si žena zvykne na změny
ve svém vzezření (např. při změně barvy vlasů, při hubnutí nebo
přibývání hmotnosti). Těhotenství však neposkytne ženě příliš času, aby
si zvykla na somatické změny provázející gestaci. Mohou se dostavit
obavy, zda nepřibývá příliš na hmotnosti, zda nezůstane otylá, a co je
pochopitelné, zda bude po těhotenství přitažlivá! Těhotná by naopak měla
být hrdá, že nosí tyto změny své postavy dosvědčující její plodnost a
plní hlavní biologické poslání ženy.

Změny emocionality se projevují kolísáním nálad od euforie po deprese.
Není neobvyklé, že těhotná začne být hyperkritická a podrážděná, že její
reakce na celkem bezvýznamné události jsou přehnané, že si přestává
věřit, že čas od času “zpanikaří”, je frustrovaná, ve stavu beznaděje, a
že se dokonce dostavují údobí deprese a pláče. Pokud se tak stává na
pracovišti zaměstnané těhotné, dostavují se potom fáze lítosti a studu
za toto chování.


Spánek, sny

Dobrý spánek je jedním z příznaků dobré fyzické a psychické adaptace na
těhotenství. Potřeba spánku je u těhotných vyšší, měly by spát alespoň 8
hodin denně, podle možnosti nejméně jednu hodinu během dne.

Poruchy spánku, zejména nesnadné usínání, nejsou při pravidelném průběhu
těhotenství a dobré pohodě gravidních žen příliš časté – mohou se ale
dostavit v posledních měsících, včetně častějšího probouzení ze spánku.
Jsou vyvolány pohyby plodu, pocitem nepohodlí ze zvětšeného břicha anebo
sny.

V posledních měsících se ve spánku dostavují některým těhotným sny,
dokonce znepokojující, vyjadřující jejich pocity a obavy, že se přihodí
něco zlého jim nebo jejich dětem. Mohou to být sny o ztrátě dítěte,
které jsou výrazem jejich obav z potratu či narození mrtvého dítěte.
Takové sny mohou být psychologickou přípravou na nechtěné ukončení
těhotenství. V každém případě fungují jako určité uvolnění.

Sny, noční můry a myšlenky všeobecně mohou být také jedním ze způsobů
vyjádření nepřátelství vůči nenarozenému dítěti, které se chystá
ovládnout život matky, narušit její soukromí a zaběhlé zvyklosti. Sny
tedy mohou vyjadřovat pocity, se kterými se těhotná nedokáže vyrovnat
nebo si je neuvědomuje, jsou v podvědomí! Těhotným prožívajícím takové
sny patří naléhavá rada: nesmí se dopouštět chyby tím, že tyto sny budou
brát vážně a pak se cítit provinile nebo ustrašeně!


Pověry a talismany

Málokteré životní období je opředeno tolika pověrami jako těhotenství a
porod. Pověra je falešná, nepodložená víra v neskutečné souvislosti mezi
různými jevy. Od náboženské víry se pověra liší tím, že není součástí
náboženského systému. Je pravděpodobné, že těhotná žena má větší sklon k
pověrčivosti než za normálních okolností. V minulosti byly pověry
způsobem, kterým lidé chtěli vysvětlit nevysvětlitelné. Dnešní stav
našeho poznání řadu vysvětlovaných záhad pověrami dokonale objasňuje.
Proto víra ve “shlídnutí”, “uřknutí”, “očarování” a “znamení” ztrácí
rozumný důvod. Pověry, že takové vlivy mohou poškodit vývoj plodu,
zdravotní stav těhotné nebo průběh porodu, nejsou v nejmenším
opodstatněné a těhotná by se jimi zbytečně stresovala.

Stejné povahy je víra v účinek a moc amuletů a talismanů. Je pozůstatkem
dávných praktik pomocnic při porodech používat magických prostředků
(např. drahých kamenů – smaragdu a nefritu) a vzývat božstva ochraňující
rodící ženy.

Uvedené poznámky nepovažujeme za zbytečné – je až kupodivu, kolik
takových pověr v dnešní racionální době ještě existuje a kolik těhotných
se jimi nechá ovlivnit – i když třeba jen z opatrnosti a alibismu.
Nemíníme tvrdit, že jsou škodlivé, až na to, že vnášejí do mysli těhotné
další neklid, nejistotu či obavy.


Jak se vyrovnat s emocionálními změnami

Emocionální neklid a nevyrovnanost je možno chápat jako prostředek
adaptace ženy na těhotenství a na budoucí úlohu matky. Těhotná tedy
nesmí trpět utkvělou představou, že tím, že jí napadají nejrůznější
myšlenky a obavy, se dopouští omylu. Těhotná jedná nejlépe, když pochopí
realitu, bude čelit izolaci a komunikovat s okolím. Doporučujeme svěřit
se někomu se svými obavami i s obsahem svých myšlenek. První, kdo
přichází v úvahu, je pochopitelně manžel (partner), vycházející jí
vstříc svým pochopením, rozvážností. S ním je třeba o všem bez zábran
rozmlouvat a uvědomit si, že jeden druhého potřebuje nyní více než kdy
předtím. Tím, že těhotná své pocity a obavy odmítá a ignoruje, se jich
nezbaví. Potlačené city a obavy mají tu vlastnost, že se ještě více
rozjitří!

Léků by se měla vyvarovat! Léky pro usnutí a léky zklidňující předepíše
lékař těhotné výjimečně a jen na krátkou dobu. V žádném případě by si je
těhotná neměla “ordinovat” sama. Měla by si připomenout tzv.
conterganovou tragédii, kdy se v šedesátých létech narodily v
západoevropských státech tisíce dětí s hrubými vývojovými vadami
končetin. Netrvalo dlouho, než se zjistilo, že všechny matky těchto
postižených dětí užívaly mezi 34. a 56. dnem těhotenství lék Contergan,
ordinovaný pro zklidnění a při nespavosti.