Sex v těhotenství - prázdninový seriál

párPartner těhotné ženy
Milan se na těhotenství manželky velice těšil, nejen proto, že si dítě přál. Protože se důkladně předem teoreticky připravoval, přečetl mnoho knížek, ve kterých se kromě jiného dočetl, že těhotenství je pro ženu obdobím vrcholové sexuální aktivity. Těšil se tedy, že si užije. Je pravda, že jeho žena byla při milování spíše prudérní a mnoho toho nedovolila. Milan netrpělivě přečkal období prvního trimestru, kdy (jak z knížek věděl)
trpí ženy nevolností a sex jim mnoho neříká. Jeho manželka také po otěhotnění přerušila veškeré sexuální aktivity. Když se těhotenství překulilo do dalšího období, nemohl se dočkat, ale nic nepřiházelo. Byl pak velice zklamán, protože manželka se k milování odmítla v těhotenství defi nitivně vrátit.


Každý člověk je individualita i po sexuální stránce a nemusí reagovat předvídatelně či podle příruček. Těhotenství je pro ženy obdobím mnoha změn a je třeba v podstatě počítat s jakýmkoli typem vývoje sexuálního života, včetně jeho ukončení.


Jan se svou partnerkou se na dítě těšili. Měli vyřešené zázemí, fi nančně na tom byli dobře a měli se rádi. Brzy po otěhotnění ale zjistil, že jeho  přítelkyně pro něj ztratila jakoukoli sexuální atraktivitu. Byl schopen ji vnímat především jako matku bu doucího dítěte a snesl by jí modré z nebe. S narůstajícím bříškem v něm ale nevyvolávala žádnou erotickou emoci. V průběhu těhotenství spolu kvůli tomu měli nesčetné konfl
ikty. Přítelkyně to vnímala jako zradu a dlouho po narození dítěte mu to nemohla odpustit.


V těhotenství je třeba počítat i s uve denou variantou vývoje. Pokud pro muže ztratí žena v tomto období přitažlivost, neměl by se tento fakt ani přeceňovat, ani podceňovat. Skutečně se to může stát. Je vhodné o situaci hovořit a partnerku maximálně ujišťovat o své lásce, věrnosti a také o určité výjimečnosti situace. Sex je obré nahradit v co nejvyšší míře mnoha jinými formami tělesné a duševní blízkosti a lásky. Cítí-li žena sexuální potřebu, může ji naplnit autoerotikou, či je možné využít jednostranné nekoitální uspokojení. V žádném případě se nedoporučuje,
aby se muž do sexu nutil.


Jiří netušil, co pro něj bude těhotenství přítelkyně v sexu znamenat. Byl mile překvapen, že se vlastně vůbec nic oproti dřívějšku nezměnilo. S přibývajícími týdny jen přestali používat některé polohy, což ale nijak nevadilo, protože pro přítelkyni bylo vždy podstatným zdrojem sexuálního vzrušení dráždění klitorisu. Naposledy se milovali to ráno, kdy se ve večerních hodinách dcera narodila.


Sex v těhotenství může probíhat i takto ideálně. Mnohem pravděpodobněji se to stane tehdy, když ani v období před otěhotněním nemá dvojice v sexu žádné problémy.

Jakub se jen těžko smiřoval s tím, že těhotenství přineslo jeho manželce více starostí než radosti. Už tak nervózní žena se stala ještě úzkostnější a pečlivější, což se takřka nedalo snést. Snažil se jí maximálně vycházet vstříc. Ztratil ale úplně sexuální touhu. Na manželčiny sexuální signály se nicméně snažil reagovat, což přineslo jen oboustranné zklamání díky totálnímu selhání erekce.


Dostane-li se dvojice v průběhu těhotenství do krizové situace, ať už v sexu nebo ve vztahu, neměla by se ostýchat vyhledat odborné poradenství a neměla by to nechávat na období po narození dítěte. To už mohou nastat úplně jiné starosti a neřešený problém se může uložit v mysli partnerů jako časovaná bomba.

Těhotenská kámasutra aneb sexytipy milostných poloch v pokročilém
těhotenství  :

žena i muž leží na boku apartner dpo ní vstupujezezadu. Poloha nebrání vzájemnému očnímu kontaktu. Zároveň může muž rukou stimulovatklitoris partnerky.

 sexuální poloha

 

 

 

MUDr. Hana Fifková; použito z Knihy o těhotenství a dítěti (4.vydání)