Těhotenská matematika

TěhotnáVětšina myšlenek
těhotných žen se vztahuje k dítěti dosud ještě ukrytému v děloze. Je důležité,
aby těhotná věděla, co vše se zrovna s budoucím miminkem v jejím těle
děje, jak mu může prospět, a naopak před čím si má dávat pozor.

Popis pravidelného průběhu
těhotenství je rozdělen do dvou období: období zárodku a období plodu. Vývoj
zárodku (odborně embryonální období) budeme sledovat po týdnu, vývoj plodu
(odborně fetální období) pak po měsíci.

Popis jednotlivých stadií
těhotenství je mírně komplikován číslováním jeho týdnů. Těhotenství se na první
pohled nesmyslně začíná počítat od doby, kdy žena ještě těhotná nebyla. Podle
zvyklostí se na celém světě těhotenství počítá od prvního dne

poslední menstruace (proto je ve vaší
dokumentaci údaj značen zkratkou PM).

U většiny žen je menstruace
posledním spolehlivým časovým údajem, ze kterého může výpočet délky těhotenství
vycházet. Proto se porodní asistentky a lékaři dohodli počítat stáří
těhotenství podle poslední menstruace budoucí
maminky. Jedná se tedy o konvenci neboli o dohodnutý postup.

Hovoří se proto o »dvou
stářích« dítěte, a to:

podle menstruace matky:

mens­truač­ní stáří zárodku nebo plodu (ge­stač­ní
stáří),

podle doby oplození:

embryonální nebo

fetální stáří (jedná se o skutečné nebo také anatomické stáří).

Délka
těhotenství se podle dlouhodobých zvyklostí udává v týdnech a v tzv. lunárních
měsících. Lunární měsíc je kratší než měsíc kalendářní, je pouze
28denní.
Výpočet se tak provádí proto, že i menstruační krvácení se u ženy dostavuje ve
stejných, obyčejně 28denních cyklech. Těhotenství trvá, je--li vztahováno k
prvnímu dni poslední menstruace, při pravidelném 28denním menstruačním cyklu
280 dnů, tj. 40 týdnů, což je 10 lunárních měsíců. Deset lunárních měsíců je
zhruba 9 měsíců kalendářních. Porod lze očekávat 281. den.

Ve skutečnosti těhotenství
začíná okamžikem splynutí spermie s vajíčkem po ovulaci. Vztahováno k
tomuto ději trvá těhotenství 267 dnů. Porod lze očekávat 268. den po
ovulaci nebo oplozovací

souloži.

V naší knize se budeme
držet ve světě dohodnutých pravidel a budeme vždy udávat stáří dítěte podle
jeho gestačního stáří neboli stáří vypočítaného podle menstruace. Dítě tedy
ve skutečnosti bude o 2 týdny mladší.
I ultra­zvukové přístroje
jsou konstruovány tak, aby udávaly výpočet podle menstruačního stáří. Avšak
bude-li potřeba, zejména při popisu začátku vývoje dítěte, vždy upozorníme, zda
popisujeme embryonální, nebo fetální věk.

Proč používáme termíny zárodek
(odborně embryo) a plod (odborně fétus) a od toho odvozené vlastnosti zárodečný
(odborně embryonální) anebo plodový (odborně fetální)?

Vývoj dítěte v děloze matky se dělí na dvě období:

vývoj

zárodku:
prvních 8 týdnů po oplodnění vajíčka (odborně embryo, embryonální),

vývoj

plodu: od
9. týdne po oplodnění do porodu (odborně fétus, fetální).

Je
začátek poslední menstruace spolehlivým údajem?

Údaj o začátku
těhotenství může být nespolehlivý, neboť závisí na tom, zda si těhotná pamatuje
na událost poslední menstruace (zkratka PM), ke které došlo třeba před dvěma,
třemi i více měsíci. Navíc mohla být menstruace zaměněna za krvácení v době
očekávané menstrua­ce, a přitom šlo třeba jen o slabé krvácení (»špinění«),
které způsobilo uhnízdění oplodněného vajíčka v děloze. Spolehlivou
metodou stanovení počátku těhotenství, přesného stáří zárodku, je pouze
ultrazvukové vyšetření.

Lékař se nemůže vždy spoléhat
na údaj o poslední menstruaci poskytnutý těhotnou. Obzvláště ne
v případech, kdy je určení trvání těhotenství výjimečně důležité (např.
když je těhotenství rizikové nebo dokonce patologické). V takových případech se
délka těhotenství odhaduje pomocí srovnání všech dosavadních ultrazvukových
vyšetření.

 

Autor: doc.MUDr.Antonín Pařízek, CSc.