Těhotná diabetička a její jídelníček

Těhotenský neboli gestační, tj. během těhotenství prvně rozpoznaný
diabetes mellitus se objevuje asi u 2–6 % těhotných. Projevuje se
vysokými hladinami glykémie v krvi matky. Glykemie je odborný výraz pro
koncentraci cukru v krvi. Nadměrně vysoká glykemie u těhotné ženy
významně zvyšuje riziko poškození plodu. Proto je nezbytné trvalé
sledování a kontrola hladin glykemie během celého dalšího těhotenství
dietou, fyzickým cvičením a podle potřeby i léčba inzulinem, aby se
předešlo poškození plodu i matky.

Ovlivnění
stravovacích zvyklostí je základní součástí léčby gestačního diabetu.
Je doporučován denní příjem energie v závislosti na počáteční hmotnosti
matky (viz tab.). U obézních těhotných, kde obezita sama představuje
vyšší riziko vzniku gestačního diebetu, se doporučuje omezení
energetického příjmu do 9,2 MJ (2200 kcal), nedoporučuje se však příjem
nižší než 7,5 MJ (1600 kcal). Doporučované diety obsahují 275–300 g
sacharidů, u obézních méně. Největším problémem bývají zvýšené
postprandiální glykemie (tj. nad normální hodnoty zvýšené hladiny
glukózy v krvi matky po jídle). Tomu se předchází rozložením denního
jídla do 6 až 7 denních dávek, jež mohou být menší svým obsahem
sacharidů a ome zením příjmu potravin, které mají vysoký tzv.
glykemický index, jako jsou jednoduché cukry (řepný cukr, med,
sladkosti, bonbony, slazené nápoje – limo nády, coly, džusy apod., na
druhé straně ale také brambory, bílé pečivo a sladké ovoce). K takto
upravené dietě se doporučuje anaerobní cvičení alespoň 3× denně.
Nestačí-li tato režimová opatření a glykemie na lačno u poruchy
glukózové tolerance nebo gestačního diabetu přesahuje hodnoty 5–5,5
mmol/l nebo 1 hodinu po jídle hodnoty 8 mmol/l (někdy i 7,2 mmol/l)
nebo při sonografi ckém nálezu rychlejšího růstu plodu, je nutno
přistoupit k léčbě inzulinem, stejně tak jako je tomu u diabetes
mellitus 1. typu. Žena pak musí být odborníkem-diabetologem důkladně
vyškolena jak upravovat dávky inzulinu v závislosti na jídle, fyzické
aktivitě a hladinách glykemie, jak monitorovat své glykemie a jak být
zabezpečena pro případ možné hypoglykemie v důsledku léčby inzulinem.

Všechny těhotné diabetičky včetně žen s diabetem 1. typu by měly být
soustředěny v diabetologických centrech, kde je jim poskytována odborná
péče. Těhotenství těchto žen by mělo být plánované, protože dobrá
kompenzace dia betu na počátku těhotenství je velmi důležitá pro
fyziologický vývoj plodu. Proto by měly být do těchto center
soustředěny již ženy, které své těhotenství teprve plánují. Co se týká
diety, je zapotřebí od II. trimestru zvýšit kalorický příjem zhruba o
0,6 MJ (150 kcal) nad trvale zavedenou dietou.


Doporučení energie v případě gestačního diabetes mellitus v závislosti na aktuálním výživovém stavu matky

 

A. Pařízek Kniha o těhotenství a dítěti
Listopad 2008, Galén, Praha