Zkratky a odborné termíny používané v Průkazu těhotných

Zkratky a odborné termíny používané v Průkazu těhotných - obrázek
Zkratky a odborné termíny používané v Průkazu těhotných - obrázek

 

Cerkláž zákrok při insuficientním (nedostačujícím) hrdle děložním

CS cervix skóre (zhodnocení délky a prostupnosti děložního hrdla lékařem)

Cyto cytologie

Diabetes cukrovka

Edém otok

Fenylketonurie metabolická vada, neschopnost organismu přeměnit aminokyselinu fenylalanin na tyrosin

Forceps kleště

Glykosurie cukr v moči

Hb hemoglobin

Hydramnion množství plodové vody

Hypertenze vysoký krevní tlak

Hypotrofie zpomalení růstu plodu

Kolpo kolposkopie

Moč – B bílkovina

 – C cukr

 – Sed sediment

OP ozvy plodu

Otoky – K kotníky

 – B bérce

 – G genitál

PM poslední menstruace

Proteinurie bílkovina v moči

Sectia císařské řezy

Symfýza spona stydká

TK tlak krve

TP termín porodu

VEX vakuumextrakce (vakuová extrakce, porod pomocí vakua)

 

Zoonózy nemoci přenášené zvířaty

 

Autor: MUDr. Hana Víšková, Ph.D.