Zkratky a odborné termíny používané v průkazu těhotných

Zkratky a odborné termíny používané v průkazu těhotných - obrázek
Zkratky a odborné termíny používané v průkazu těhotných - obrázek

Cerkláž zákrok při insuficientním (nedostačujícím) hrdle děložním


CS cervix skóre (zhodnocení délky a prostupnosti děložního hrdla lékařem)


Cyto cytologie


Diabetes cukrovka


Edém otok


Fenylketonurie metabolická vada, neschopnost organismu přeměnit aminokyselinu fenylalanin na tyrosin


Forceps kleště


Glykosurie cukr v moči


Hb hemoglobin


Hydramnion množství plodové vody


Hypertenze vysoký krevní tlak


Hypotrofie zpomalení růstu plodu


Kolpo kolposkopie


Moč – B bílkovina


 – C cukr


 – Sed sediment


OP ozvy plodu


Otoky – K kotníky


 – B bérce


 – G genitál


PM poslední menstruace


Proteinurie bílkovina v moči


Sectia císařské řezy


Symfýza spona stydká


TK tlak krve


TP termín porodu


VEX vakuumextrakce (vakuová extrakce, porod pomocí vakua)


 


Zoonózy nemoci přenášené zvířaty


 


Autor: MUDr. Hana Víšková, Ph.D.