Zkratky z ultrazvuku

Vysvětlení zkratek z ultrazvukového vyšetření
 
AC     (abdominal circumference)  obvod bříška

AMC   (amniocentesis)     amniocentéza – odběr vzorku plodové vody

AFI     (amniotic fluid index)   index hodnotící množství vody plodové

APAD  (anterio-posterior abdominal diameter) předozadní průměr bříška

AS      akce srdeční

AVF    (anteverze flexe)   dopředu nakloněná děloha (normální)

BPD    (biparietal diameter)   příčný průměr hlavičky („od ucha k uchu“)

CM     (cisterna magna)   šířka velké mozkové cisterny

CRL    (crown-rump length)    délka plodu od temene ke kostrči

CVS    (chorionic villus sampling)  odběr vzorku placentární tkáně

EDF    (end diastolic flow)   tok v diastolické fázi srdečního cyklu

EFW   (estimated fetal weight)   odhad váhy plodu

FHR    (fetal heart rate)   srdeční frekvence plodu

FL      (femur length)    délka stehenní kosti

GA     (gestational age)   gestační staří (stáří těhotenství)

HC     (head circumference)   obvod hlavičky

HC/AC poměr obvodu hlavička a obvodu bříška

HL     (humerus length)   délka pažní kosti

NB     (nasal bone)    nosní kost

NT     (nuchal translucency)   šíjové projasnění

OFD   (occipito-frontal diameter)   předozadní průměr hlavičky

PI, RI  (pulsatility index, resistence index) indexy hodnotící průtok krve cévami

PSV   (peak systolic velocity)   max. rychlost průtoku v systolické fázi srdečního cyklu

RVF    (retroverze flexe)   dozadu zakloněná děloha

TAD    (transverese abdominal diameter) příčný průměr bříška

TCD    (transcerebelar diameter)  příčný rozměr mozečku

UZ      ultrazvuk
RVF    (retroverze flexe)   zakloněná děloha

Va      (anterior ventricle)    šířka předního rohu postranní mozkové komory


Z  Knihy o těhotenství @ porodu