Autismus - diagnostika a terapie

Diagnostika a terapie  - obrázek
Diagnostika a terapie - obrázek

Autismus je komplexní vývojové onemocnění nervové soustavy jedince,  které významně zasahuje do fungování  jedince  i jeho rodiny. Včasná diagnóza je klíčovým prvkem pro úspěšnou léčbu. Uvádí se, že při časném zahájení léčby může 75–95 % dětí s autismem rozvinout funkční  řeč.

V České republice momentálně  není zavedeno  systematické  celopopulační vyhledávání  dětí s autismem  a věk stanovení diagnózy se pohybuje  okolo 5–6 let dítěte. Pokud praktický lékař či rodič pojmou podezření  na některou  poruchu  ze skupiny autistického  spektra, mohou využít četných pomocných  dotazníků, které jsou vhodné pro screeningové  vyšetření (např. CHAT, M-CHAT, ESAT, CSBS DP ITC, FYI). Stanovení diagnózy je možné pouze na základě klinických příznaků, které se vyhodnocují  ve spolupráci s rodiči pomocí standardizovaných  škálovacích testů (např. ADI-R, ADOS-G, CARS, CAST). Tyto testy vyžadují hodnocení  erudovaným psychologem, psychiatrem či dětským neurologem s dlouholetou  zkušeností v oblasti dětského autismu. Diagnostice poruch autistického  spektra se v ČR věnují specializovaná  pracoviště,  např. v Praze

  • Společnost APLA,
  • Psychiatrická klinika VFN – Centrum dorostové a vývojové psychiatrie,
  • Klinika dětské neurologie FN Motol.

V případě stanovení diagnózy následuje centralizovaná i speciální pedagogicko-psychologická péče. Pomocí farmakologických přípravků je možné ovlivnit pouze přidružené  poruchy chování, jako jsou agresivita, hyperaktivita a porucha pozornosti.

Autor: doc. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015