Jak předcházet úrazu elektrickým proudem?

Jak předcházet úrazu elektrickým proudem? - obrázek
Jak předcházet úrazu elektrickým proudem? - obrázek
  • od útlého věku dítě před elektrickým  proudem  varujte jako před nebezpečím,
  • důsledně používejte  ochranné kryty elektrických  zásuvek, pokud zásuvky zrovna nepoužíváte,
  • nikdy nenechávejte v zásuvce pod proudem  kabel, ke kterému není připojen žádný přístroj,
  • nemanipulujte v blízkosti vany, ve které koupete dítě, s elektrickými  spotřebiči, tyto spotřebiče  nenechávejte v koupelně  bez dohledu,
  • nenechávejte malé děti samotné v blízkosti především starších elektrických spotřebičů,  které mohou mít porušenou  elektrickou izolaci (mixéry, lampičky, travní sekačky apod.),
  • důrazně upozorněte  dítě na smrtelné nebezpečí  pramenící z vylézání na stožáry vysokého elektrického napětí.

 

Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015