Podávání vitamínů K a D

Podávání vitamínů K a D - obrázek
Podávání vitamínů K a D - obrázek

Pro prevenci krvácivé nemoci novorozenců  se standardně jednorázově  podává 1 mg vitaminu K svalovou injekcí, popř. po dobu 3 měsíců ve formě perorálních  kapek v dávkovacím schématu 1 kapka týdně.

Pro prevenci  křivice se od 2. týdne života podává 400–600 jednotek  vitaminu D denně po dobu 1 roku (event. 1,5 roku, pokud bylo dítě narozeno v zimních měsících, kdy je produkce vitaminu D dále snížená).

Autor: prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015