Předčasně narozené děti

Předčasně narozené děti
Předčasně narozené děti

Narození miminka, nového člena rodiny, je jedním z nejkrásnějších okamžiků pro každou maminku a současně celou rodinu. V průběhu  těhotenství  je věnována velká pozornost postupně se zvětšujícímu bříšku. Rodiče přemýšlejí o jménech, vybírají kočárky, oblečky.

Počítají se jednotlivé týdny, gramy a centimetry.  Nastávající maminky se snaží v průběhu těhotenství udělat pro své miminko maximum. Ale i přes důslednou  péči může během  těhotenství dojít k různým komplikacím. Miminko najednou "chce" nebo "musí" na svět dřív, než byl stanoven jeho očekávaný termín porodu.

Důvody, které vedou k předčasnému porodu, se mění podle týdne těhotenství. Do 30. týdne je až v 80% příčinou infekce plodu, jeho obalů a placenty (odborně intraovulární infekce), která vyvolá předčasnou děložní činnost (stahování neboli kontrakce dělohy) nebo předčasný odtok plodové vody. Mezi zbývající příčiny patří předčasné odloučení placenty (odborně abrupce placenty), zvýšený krevní tlak matky (samotná hypertenze, nebo je-li přítomna i ztráta bílkovin močí, hovoříme o tzv. preeklampsii), zaostávání ve vývoji plodu (odborně růstová restrikce/retardace plodu). Po 30. týdnu těhotenství se situace mění: již jen ve 20–30 % je za předčasný porod odpovědná intraovulární infekce. V těchto týdnech bývá častější příčinou předčasného porodu preeklampsie, těhotenská cukrovka a růstová restrikce plodu. Příčinu předčasného porodu se ale podaří vždy objasnit.

V České republice dochází k předčasnému porodu (před 37. týdnem těhotenství) asi u 8 % těhotných  žen. Pokud je předčasné  ukončení  těhotenství nevyhnutelné a stáří těhotenství ještě nedosáhlo 34+6 dní týdne těhotenství, je snaha před porodem matkám aplikovat kúru kortikoidů. Jedná se o hormony, které urychlují vyzrávání plicních sklípků a pomáhají v poporodní adaptaci nezralého miminka. Tyto léky se podávají ve formě nitrosvalové injekce celkem ve 2 nebo 4 dávkách, podle zvoleného preparátu. Hovoří se o tzv. indukci plicní zralosti.


Lékaři dnes umějí zachránit stále více dětí, které se narodí předčasně. Zatímco ještě v roce 1985 nemělo  v tehdejším  Československu téměř žádnou šanci na přežití dítě s hmotností nižší než 1000 gramů, dnes lékaři běžně zachraňují novorozence vážící kolem 500 gramů. Přesto se vedou dlouhá léta diskuse o tom, zda je etické zachraňovat děti narozené před 24. týdnem těhotenství.

Dnešní etické normy lékařům velí zachraňovat každého, a právě 24. týden těhotenství je onou hranicí, kdy má smysl o život předčasně narozeného dítěte bojovat. Přesto existuje jakási "šedá zóna", což je 23.–24. týden těhotenství, kdy se doporučuje postupovat přísně individuálně, pečlivě se zvažují všechny rizikové faktory, vždy se lékaři mnoha oborů domlouvají s rodiči a respektují jejich přání. Pokud partneři projeví zájem zachraňovat (i s ohledem na někdy zřetelně špatnou prognózu vývoje dítěte) extrémně nedonošeného novorozence, pak porodníci a zejména neonatologové  tak činí, a to bez ohledu na mimořádně vysoké finanční náklady (až okolo 1,5 milionu Kč) a zejména dlouhodobou  léčbu.


Péče o novorozence je v České republice  třístupňová.

I. stupeň představují všechny městské  porodnice s novorozeneckým oddělením. Na těchto odděleních se starají o zdravé donošené novorozence.  Novorozenci lehce nezralí – nad 35. týden těhotenství – mohou na tomto pracovišti také zůstat, pokud je jejich adaptace po porodu zcela bez komplikací.

Jako II. stupeň perinatologické péče jsou označována tzv. centra intermediární péče (PCIMP), která byla nově ustanovena v roce 2015:

 • Thomayerova nemocnice  Praha - Krč
 • Nemocnice  Na Bulovce Praha
 • Pardubická krajská nemocnice, a. s.
 • Městská nemocnice  Ostrava
 • Krajská nemocnice  Liberec,  a. s.
 • Oblastní nemocnice  Mladá Boleslav, a. s.
 • Oblastní nemocnice  Kolín, a. s.
 • Karlovarská krajská nemocnice, a. s.
 • Oblastní nemocnice  Kladno, a. s.
 • Nemocnice Hořovice, NH Hospital, a. s.
 • Nemocnice  Havlíčkův Brod
 • Nemocnice  Písek, a.s.
 • Nemocnice  Jihlava, přísp. org.

Na těchto pracovištích  je poskytována péče novorozencům od 31. týdne těhotenství, při dobrém poporodním stavu možno i v týdnu nižším. Tato péče již zahrnuje možnost ventilační podpory pro plíce novorozence, podání infuzní výživy a vyžaduje speciálně vyškolený personál.

III. nejvyšším stupněm péče o novorozence jsou tzv. perinatologická centra intenzivní péče. Je jich celkem 12 a nacházejí se většinou při lékařských fakultách:

 • Všeobecná  fakultní nemocnice  – porodnice "U sv. Apolináře"
 • Fakultní nemocnice  v Motole
 • Ústav pro péči o matku a dítě Praha - Podolí
 • Fakultní nemocnice  Plzeň
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice  Olomouc
 • Fakultní nemocnice  Ostrava
 • Fakultní nemocnice  Brno
 • Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice  v Ústí nad Labem, o. z.
 • Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice  Most, o. z.
 • Nemocnice  České Budějovice, a. s.
 • Krajská nemocnice  Tomáše Bati, a. s., Zlín

V těchto centrech se již primárně soustřeďují problematicky probíhající těhotenství. Je zajištěna organizace plně vybavené jednotky intenzivní péče pro novorozence, umožňující péči o všechny stupně nezralosti, s poskytnutím maximální možné novorozenecké intenzivní péče.

Všechny maminky, u kterých hrozí porod před 35. týdnem těhotenství, by měly být transportovány do těchto specializovaných center. Transport dítěte až po porodu může být problematický.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc a prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD.

Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015