Dítě A-Z - První pomoc

Seriál o první pomoci 1. díl - obrázek
Nastávají situace, kdy o životě nebo kvalitě života dítěte rozhodují minuty, někdy dokonce vteřiny. Úrazy, masivní krvácení, šokové stavy, záchvaty s bezvědomím a zástavou dýchání a krevního oběhu – to jsou příklady, které...
Tepenné krvácení - obrázek
Tepenné krvácení je nejnebezpečnějším druhem krevní ztráty. V tepnách okysličená krev koluje oproti žilám pod vyšším tlakem, a proto ztráta bývá rychlá a velká. Příčinou tepenného krvácení bývá hluboká bodná, řezná nebo...
Žilní krvácení - obrázek
Při žilním krvácení dochází k poranění tenkostěnných povrchně probíhajících žil. Žíly vedou odkysličenou krev k srdci. Příčinou žilního krvácení bývají řezné nebo tržně zhmožděné rány a hluboké odřeniny. Příznakem ...
Krvácení z nosu - obrázek
Krvácení z nosu Příčinou bývá úraz. Často vzniká z poškození nosní sliznice cizím předmětem, který si dítě strká do nosu. U dětí vzácnějšími a závažnějšími příčinami tohoto krvácení mohou být zvýšená křehkost cévek nosní...
Seriál o první pomoci dítěti - 2.díl  - obrázek
Krev je díky celé řadě svých vlastností jedinečnou tekutinou, nezbytnou k životu člověka. Její hlavní funkcí je výměna dýchacích plynů – kyslíku a oxidu uhličitého – mezi tkáněmi a zevním prostředím. Krev roznáší do celého těla živiny...
První pomoc dítěti 3. díl - obrázek
První pomoc při šoku Rozvinutý šok patří mezi život ohrožující stavy  je reakcí organismu na nepřiměřenou zátěž. Na tomto místě není myšlen šok ve smyslu psychické reakce (úlek, zděšení, úzkost, panika), provázející nepřirozenou a ...
První pomoc při bezvědomí - obrázek
U dítěte může dojít k poruše vědomí z mnoha příčin. Jednou z nejčastějších bývá úraz hlavy. Změna stavu vědomí provází ale i otravu, vysokou horečku, neurologické onemocnění.Vyskytuje se při rozvratu vnitřního prostředí, provází nízkou nebo vysokou...
První pomoc při zástavě dechu a krevního oběhu - obrázek
Kardiopulmonální resuscitaci (oživování)  provádíme v případě zástavy základních životních funkcí – dýchání a krevního oběhu. Pojmem kardiopulmonální resuscitace (používaná zkratka KPR) označujeme základní výkony,...
Při popáleninách  - obrázek
Nezastupitelnou roli hraje správné ošetření popáleného dítěte v prvních několika minutách po úrazu. Jak poskytnout první pomoc při popálení nebo opaření: s ohledem na bezpečnost všech zabraňte dalšímu působení tepla na dítě. Odstraňte dítě...
Úraz elektrickým proudem - obrázek
Ztráta vědomí, porucha srdečního  rytmu a srdeční zástava jsou největším  nebezpečím, které může bezprostředně ohrozit život dítěte při zasažení elektrickým proudem.  V místě vstupu proudu do těla a jeho výstupu z těla vznikají...