První pomoc při otravě chemickými prostředky pro domácí použití

První pomoc při otravě chemickými prostředky pro domácí použití - obrázek
První pomoc při otravě chemickými prostředky pro domácí použití - obrázek

Všudypřítomné barevné a mnohdy vonící chemické prostředky lákají malé dítě k ochutnání. Vyskytují se běžně v domácnosti, jsou přítomné ve všech pokojích.

Avivážní prostředky – změkčovače prádla, obsahují kvarterní amoniové sloučeniny a saponáty, mohou leptat sliznici a kůži, ve větších množstvích mohou způsobit celkovou otravu.

Prostředky do myček nádobí, mycí prostředky jsou nebezpečné, protože obsahují saponáty a metakřemičitany, které působí leptavě jako louhy na kůži a sliznici.

Lešticí prostředky obsahují saponáty, působí dráždivě, ale neleptají, způsobí průjem a hrozí nebezpečí vdechnutí pěny při zvracení.

Prací prášky, saponáty na nádobí jsou nejedovaté, způsobují však průjem z podráždění zažívacího ústrojí, hrozí odvodnění dítěte. Nebezpečné je zvracení kvůli možnému vdechnutí pěny a vzniku chemického zánětu plic.

"Okena" obsahuje alkohol, může ovlivnit stav vědomí, po požití většího množství je nutné zajistit odborné ošetření.

Odstraňovače usazenin a vodního kamene obsahují  kyseliny, leptají kůži a sliznice.

Čističe skvrn obsahují chlornan sodný nebo peroxid vodíku, leptají sliznice, kůži, dráždí dýchací cesty, mohou způsobit dušnost.

"Krtek" – čistič potrubí a odpadů, koncentrovaný hydroxid (louh) sodný, způsobuje těžká poleptání, je extrémně nebezpečný!

Dezinfekční a čisticí prostředky (např. Savo) – při určité koncentraci (nad 7,5 %) působí na sliznici a kůži leptavě, může dojít k celkové otravě.

 

 

Lampové a éterické oleje do osvěžovačů vzduchu jsou extrémně nebezpečné! Dráždí zažívací ústrojí po požití. Při jejich vdechnutí hrozí nebezpečí rozvoje zánětu plic. Tyto látky ovlivňují stav vědomí, hrozí křečový stav.

Parfémy, pleťové vody, vody po holení jsou kosmetické  přípravky s vysokým obsahem alkoholu. Po požití většího množství projevy otravy alkoholem.

Vteřinová lepidla nejsou příliš nebezpečná. Po požití nebo potřísnění kůže lepidlo pevně přilne, ale působením vlhkosti se později lehce odloupne.  Nikdy neodstraňujte násilně, ostrými předměty. Okolí slepeniny potřete stolním olejem, zahřejte ruce, aby se zpotily. Lékaře vyhledejte až po požití většího množství.

Prskavky, a to i vyhořelé, jsou silně jedovaté. Obsahují síran barnatý, proto vždy zajistěte včasnou dopravu postiženého dítěte do zdravotnického zařízení.

Zápalky – v malém množství obsahují chlorečnan draselný. Pouze pozření většího množství může vyvolat nevolnost, zvracení a bolesti břicha. Pokud dítě spolklo jen málo hlaviček, tak obtíže nevznikají.

Gelové svíčky připomínají ovocné želé, obsahují petrolej neboli ropný olejový derivát. Nehrozí většinou celková otrava, ale přidružené komplikace, např. vdechnutí při zvracení, vždy je ale potřeba odborné vyšetření.

Voskové svíčky nejsou jedovaté, po požití odborný zákrok není třeba.

Lékařský teploměr obsahuje obvykle rtuť (od roku 2009 je jeho prodej podle směrnice  EU zakázán). V teploměru použitá forma však není přímo jedovatá. Nebezpečné  ale mohou být výpary z rozsypané rtuti. Proto je třeba důkladně kuličky rtuti najít a včas odstranit.

Šampony na vlasy obsahují nejedovaté  saponáty. Po jejich požití může vzniknout průjem, který však může způsobit až zdraví ohrožující ztrátu tekutin. Pokud dítě zvrací, pak je ale nebezpečné vdechnutí pěny šamponu.

Rtěnky, pomády na rty, pleťová mléka jedovaté nejsou.

Temperové a vodové barvy, inkoust, modelína, školní křída, pastelky nejsou jedovaté. Mohou neškodně zbarvit moč a stolici dítěte.

Opatření při otravě chemickým přípravkem

  • raději nikdy v rámci první pomoci sami nevyvolávejte zvracení. Může postižené dítě ještě více ohrozit. Po vdechnutí chemikálie  hrozí dušení, případně těžký zápal plic,
  • při požití látek se silným leptavým účinkem nepodávejte  dítěti nic, pouze vypláchněte ústa vlažnou vodou. Látku se nesnažte neutralizovat. Co nejrychleji dopravte dítě do nemocnice,
  • pokud nedošlo k poleptání sliznice úst a trávicího ústrojí, dítě nemá oteklé rty, nesliní, nemá bolesti při polykání, je naopak vhodné tekutiny podat. Podejte malé množství pitné vody,
  • nepodávejte aktivní uhlí (znesnadní lékařům zhodnocení nálezu a stanovení správné diagnózy). Výjimku tvoří pouze doporučení Toxikologického informačního střediska (tel. 224 919 293, 224 915 402),
  • zkontrolujte, zda nedošlo k potřísnění i jiných částí těla chemikálií, postiženou kůži oplachujte 15 min vlažnou čistou vodou,
  • po požití látek s obsahem organických rozpouštědel nikdy nepodávejte  mléko!

 

Autor: doc. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a doc. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015