První pomoc při zasažení elektrickým proudem

První pomoc při zasažení elektrickým proudem - obrázek
První pomoc při zasažení elektrickým proudem - obrázek
 •  s ohledem na bezpečnost  všech se snažte ukončit působení proudu na dět­ský organismus. Nedotýkejte  se holýma rukama dítěte, které je v kontaktu s vodičem! Nejjednodušším a nejbezpečnějším postupem bývá přerušení  přívodu proudu do vodiče vytažením přívodní šňůry ze zásuvky, stisknutím vypínače spotřebiče  nebo elektrického jističe. Pokud toto nelze, snažte se odstranit vodič z přímého kontaktu s dítětem suchým a nevodivým předmětemkusem dřeva, pomocí oděvu, odtažením za provaz omotaný kolem části těla apod. Zajistěte vodič tak, aby dál neohrozil  postiženého  ani zachránce. Je vhodné při zásahu stát na nevodivém  materiálu (dřevo, guma, plast, vrstva novin apod.). Pozor na vodu, která je velmi dobrým vodičem!
 • při poskytování první pomoci prvořadou pozornost věnujte základním životním funkcím, oběhu a dýchání, v případě jejich zástavy okamžitě zahajte oživování (odborně  resuscitaci),
   
 • pokud je dítě v bezvědomí,  ale dýchá a registrujete  srdeční akci, uložte je do stabilizované polohy. Zkontrolujte volné dýchací cesty a dítě zevrubně vyšetřete k vyloučení dalších závažných zranění,
   
 • pokud bylo dítě zasaženo elektrickým  proudem, a i když má jen minimální příznaky, vždy zajistěte přivolání odborné zdravotnické pomoci a jeho odborné vyšetření,
   
 • při zasažení proudem  o vysokém napětí se nepřibližujte k postiženému  dítěti, které je pod vlivem proudu, blíže než na 18–20 metrů. Hrozí vznik elektrického oblouku, který může být pro zachránce smrtelný. Vždy je třeba co nejdříve zavolat na linku tísňového volání (linka 112).

 

Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015