Stálý chrup

Stálý chrup - obrázek
Stálý chrup - obrázek

Stálých zubů máme na rozdíl od dočasných zubů celkem 32. První stálý zub se v současné době objevuje kolem šestého roku věku dítěte a nejčastěji se jedná o dolní střední řezák. (Pro zajímavost uveďme, že ve 14. století začínaly stále zuby prořezávat až po 7. roce věku dítěte.) Poté za poslední dočasnou stoličkou prořezává první stálá stolička - jeden z nejdůležitějších zubů stálého chrupu. Někdy je pořadí obrácené a prořezává dříve první stálá stolička.

Tím, že se před prořezáním první stálé stoličky nevyloučí žádný dočasný zub, rodičům často unikne ze zřetele a bývá tak nejčastěji opravovaným stálým zubem. Rovněž při prořezávání první stálé stoličky mohou nastat stejné potíže jako při prořezávání dočasných zubů provázené zvýšenými teplotami do 38°C.

Dítě může někdy nepřesně bolest lokalizovat do oblasti krku, a tak rodiče většinou zamíří s podezřením na anginu k pediatrovi. Dále se rodiče mohou setkat v dutině ústní se stavem, kdy stálé dolní střední řezáky prořežou za dočasnými řezáky, které nevypadnou. V této situaci se doporučuje navštívit zubního lékaře, který dočasné řezáky odstraní. Po dolních řezácích a prvních stálých stoličkách prořezávají horní střední řezáky, pak dolní postranní řezáky, horní postranní řezáky, dolní špičáky, první a druhé třenové zuby, horní špičáky a konečně druhé a třetí stálé stoličky (podrobněji viz tabulka).

 

Tabulka:

Horní čelist Prořezávání 
Střední řezák 7 - 8 r.
Postranní řezák 8 - 9 r.
Špičák 11 - 12 r.
První třenový zub 10 - 11 r.
Druhý třenový zub 10 - 12 r.
První stálý molár 6 - 7r.
Druhý stálý molár 12 - 13 r.
Třetí stálý molár 17 - 21 r.
Dolní čelist  
Třetí stálý molár 17 -21 r.
Druhý stálý molár 12 - 13 r.
První stálý molár 6 - 7 r.
Druhý třenový zub 10 -12 r.
První třenový zub 10 -11 r.
Špičák 11 - 12 r.
Postranní řezák 8 - 9 r.
Střední řezák 7 - 8 r.

 

Autor: MUDr. Jana Vašáková
Klinika dětské stomatochirurgie 1. LF UK a VFN, Praha

Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015
prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.