Úraz elektrickým proudem

Úraz elektrickým proudem - obrázek
Úraz elektrickým proudem - obrázek

Ztráta vědomí, porucha srdečního  rytmu a srdeční zástava jsou největším  nebezpečím, které může bezprostředně ohrozit život dítěte při zasažení elektrickým proudem.  V místě vstupu proudu do těla a jeho výstupu z těla vznikají popáleniny. Nebezpečnou komplikací může být poškození vnitřních  orgánů, které proud při svém průchodu  tělem zasáhl.

Nejrizikovější skupinou  pro úraz elektrickým proudem  jsou malé děti, zejména batolata a děti předškolního věku. Jejich zvídavost a neopatrnost, nezajištěné zásuvky a domácí elektrické spotřebiče  v kombinaci  s nepozorností  rodičů bývají častou příčinou tragédie.

Celková závažnost poranění závisí na intenzitě a napětí elektrického proudu, časové délce kontaktu těla s vodičem, na směru průchodu proudu organis­ mem a na vlivu tepla, které se uvolňuje. Nejčastěji dojde k zasažení dítěte v domácnosti elektrickým  proudem  o nízké intenzitě. Méně časté bývá zasažení prou- dem o vysokém napětí nebo poranění bleskem.  Obojí bývá často smrtelné.

Příznaky zasažení elektrickým proudem

Při příhodě  je někdy vidět záblesk a je slyšet zapraskání výboje. Může být slyšet výkřik dítěte, které padá na zem a ztrácí vědomí. V nejtěžších případech  dochází k srdeční zástavě. Pokud dítě drží vodič v dlani, dochází  často k tetanické  křeči a sevření vodiče, vyskytují se křeče blízkých  svalových skupin. Po návratu vědomí mívá dítě ztrátu paměti na okolnosti úrazu. Při zasažení proudem o vysokém napětí křečovité stažení sval- stva může vyvolat zlomeniny,  jindy odhození dítěte mnohdy do velké vzdálenosti, hrozí tak další zranění. V místě vstupu a výstupu proudu jsou na těle patrné hlu­ boké popáleniny, šedé nebo černé s navalitými okraji.

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015