Berta

V občanském kalendáři jsme dnes nalezli Bertu nebo také Bertinu. Staročeskou podobou tohoto jména je Perchta. Toto jméno německého původu má základ ve staroněmeckém slově berath, jež znamená "zářící" nebo "skvělá".

V církevním světovém kalendáři bychom dnes žádnou Bertičku nenalezli, avšak během roku jsou v něm připomenuty hned čtyři. Jedna Berta má svátek 6. dubna, druhá, s přívlastkem z Bingenu, jej slaví 15. května, třetí - z Blangy - 4. července a ta poslední 24. března. První Berta, jinak zvaná Bardi, je považována za zakladatelku ženské větve řádu vallombrosánského (řád založený roku 1039 Janem Gualbertem). Byla abatyší v klášterech Cauriglia (Itálie) a Mantignano (Itálie). Druhá Berta žila na přelomu 7. a 8. století v Německu a konečně třetí v 7. století ve Francii. Vraťme se ale k Perchtě. Sluší se připomenout, že předobrazem slavné jihočeské bílé paní byla Perchta z Liechtensteina. Bílá paní sama o sobě je však osobnost legendární a má svůj původ v Německu. U nás se udržela pověst o bílé paní především na zámcích v Jindřichově Hradci, Telči a Českém Krumlově. S nešťastným manželstvím Perchty z Rožmberka (| 1476), která si vzala Jana z Liechtensteina, se seznámil Bohuslav Balbín a velice přispěl k tomu, že osudy obou žen byly spleteny v jednu pověst.

 
 
 
Jmeniny 23. září.
 
 
 
V církevním kalendáři má svátek Konstanc, ale také Konstance, Konstancie, Konstantýna a Konstantina. Základem je latinské slovo constantia, což znamená "pevnost, stálost a neměnnost".

Naše dějiny znají také jednu Konstancii. Narodila se kolem roku 1181 v Uhrách a jejím otcem byl uherský král Béla III., matkou Anna (Anežka) de Chatillon. Po rozvodu s Adlétou Míšeňskou si ji v roce 1198 vzal český král Přemysl I. Otakar, který využíval své ženy jako figurky na evropské politické šachovnici. Když mu přestal sňatek s Konstancií vyhovovat, jednoduše ji v letech 1204-05 zapudil, avšak nechal ji žít v Praze. Království tak mělo dvě panovnice. Po roce 1206 byl jejich sňatek opět a definitivně uznán. Konstancie se svému manželovi odvděčila - povila mu devět dětí, mezi nimi i budoucího českého krále Václava I. (1205-1253). Sama Konstancie do politiky nezasahovala. Po smrti svého manžela (1230) se věnovala především zakladatelské činnosti. V roce 1233 například z jejího popudu vznikl klášter cisterciaček nazvaný Brána nebes čili latinsky Porta coeli. Leží v Tišnově na Moravě. Ten jí také posloužil jako místo posledního odpočinku.

Také má svátek Hostislava, která je vlastně překladem starého jména Polyxena. Její jméno není nutno nijak složitě vysvětlovat, v latině totiž znamená "velmi pohostinná" a totéž lze říci i o české Hostislavě. Polyxena má v našich dějinách také významné místo. Jmenovala se tak totiž poslední manželka slavného a mocného Viléma z Rožmberka.

V tento den nastává podzimní rovnodennost. Začíná období, v němž tma přemáhá světlo a noc začíná být delší než den. Je čas zrání a sklizně.

 
 

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999

LIBRI