Ester

V občanském kalendáři má  svátek Ester. Toto hebrejské jméno je přejato z perštiny, kde má základ ve slově sitareh, což znamená "hvězda". Ester tak má stejný základ, jako pradávná slova astronomie nebo astrologie.

Toto jméno nosila také hrdinka biblického příběhu, který vypráví Kniha Ester. My jsme si jej připomněli již 4. března.

Jmeniny 19. prosince.

V církevním kalendáři má své jmeniny Urban. Toto jméno má latinský původ (urbanus) a znamená, že jeho nositel byl "městským člověkem" čili "měšťanem". Svátek má také 25. května a 29. července.

Také si připomínáme papeže Urbana V., který se občanským jménem nazýval Guillaume Grimoard a říkali mu "nejmilejší z avignonských papežů". Narodil se kolem roku 1310 v Grisaku (Francie) a z jeho života toho mnoho nevíme. Více se dovídáme až v okamžiku, kdy vstoupil na papežský stolec. Stalo se tak ke konci tzv. avignonského papežství, kdy hlava katolické církve sídlila mimo Řím na francouzském území. Po smrti papeže Inocence VI. zvolilo konkláve (stručné osvětlení této instituce najde čtenář u data 10. ledna v rámci vzpomínky na Řehoře X.) v roce 1362 novým papežem Grimoarda. Přijal jméno Urban V. Již před volbou dával najevo svou nechuť k tomu, aby papežský dvůr zůstával nadále ve Francii, a brzy po svém zvolení oznámil, že se vrátí do "Věčného města". V jeho snaze ho podporovaly i tehdejší evropské veličiny, jako například císař Karel IV. nebo Brigita Švédská. 30. dubna roku 1367 i přes odpor francouzského krále a zdejších kardinálů opustil Urban V. město Avignon a po několikaměsíčním pobytu v papežském paláci ve Viterbu vjel za jásotu obyvatel do Říma. Ačkoliv se zdejší obyvatelé na papeže velice těšili a lákali jej do města, zanedlouho zde vypukly nepokoje a bratrovražedný boj. A tak se v roce 1370 Urban opět vrátil do Francie, kde 19. prosince téhož roku zemřel, zklamaný a znechucený lidskou záští a podlostí.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999

LIBRI