Evelína

V občanském kalendáři má dnes svátek Evelína nebo také Evelina. Někteří badatelé se domnívají, že toto jméno je odvozeno od hebrejského jména Eva, které znamená "živá", jiní pro změnu tvrdí, že se jedná o velmi staré keltské jméno.

Domácí podoby: Eva, Evka, Evča, Evelka, Linka, Linuška

Jmeniny: 29. srpen

 

V církevním kalendáři se ve stejný den připomíná památka Umučení sv. Jana Křtitele. Jan Křtitel má svátek i 24. června - to je také datum, u něhož čtenář nalezne obšírnější vyprávění o této velké biblické postavě.

Tento den slaví svátek i Sabina, patronka Říma, žen v domácnosti a dětí. Jméno znamená, že jeho nositelka byla příslušnicí kmene Sabinů, sousedů Římanů. Ti jim v počátcích své historie unesli všechny jejich krásné dcery a ženy, a položili tak základ k úspěšnému rozvoji velkého Říma.

Sabina se narodila v 1. století v Římě. Podle legendy prý byla zámožnou, vznešenou a také krásnou ženou. Zřekla se pohanské víry a pod vlivem své otrokyně Serafie se nechala pokřtít. Spolu s ní pak každé noci sestupovala do římských katakomb. Serafia však byla zanedlouho zajata a ve vězení zmrskána. Sabina byla zatčena v srpnu roku 120. Je zajímavé, že se zachovalo jméno jejího soudce i rozsudek. Římsk soudce Elpidius rozhodl takto: "Sabina budiž popravena mečem pro nenávist k bohům." Snad proto, že Sabina zemřela tak mladá, byla často zobrazována umělci. Jejími atributy jsou palma, kniha a koruna. Takto je například znázorněna v kostele S. Apollinare Nuovo v Ravenně (6. století).

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999

LIBRI