Igor

Svátek má Igor.

V občanském kalendáři má svátek Igor. Toto dnes typické ruské jméno má skandinávský původ a jeho počátky našli vědci ve staroislandském jméně Ingvarr. Doslova prý to znamená "hlídající Ing". Nejde však o žádný akademický titul, ale o jméno boha plodnosti. Příbuzným jménem je Ivar či Ivor.

V církevním kalendáři má dnes svátek Terezie. Toto jméno nám sděluje, že "dotyčná žena pochází z ostrova Thera (Egejské moře) nebo Therasia (u Sicílie)". Základem je řecké slovo téresis, což znamená "záštita" nebo "ochrana". Je možný ovšem také výklad jiný. Bereme-li totiž za základ jména slovo theros, dostaneme význam "léto, horko", dokonce "vedro". Aby celá problematika nebyla tak jednoduchá, přiklánějí se někteří badatelé k názoru, že základem je slovo therizein, jež znamená "žnout" nebo "sklízet úrodu".

Terezií je v našem kalendáři více. Tou dnešní je Terezie z Lisieux, zvaná také od Dítěte Ježíše. Na svět přišla 2. ledna roku 1873 v Alenćonu (Francie) a rodným jménem se jmenovala Martinová. Již od dětství snila o tom, že někdy vstoupí do řádu karmelitánek. Několikrát se o vstup do řádu snažila, ale byla vždy odmítnuta. Teprve když dosáhla 15 let věku, její sen se konečně splnil. V novém prostředí ji však nečekal žádný med. Byla jiná než ostatní řádové sestry. Nikdo se v ní nevyznal a většina lidí ji považovala za domýšlivou a pyšnou dívku. Matka představená jí navíc komplikovala život neustálým pokořováním. Není proto divu, že Terezie prožívala těžké vnitřní deprese a stav úzkosti; měla strach, že ji Bůh opustil, a dostávala se do těžkých vnitřních konfliktů. Jediné, co ji drželo nad vodou, byla její neochvějná víra v Krista. Proto snášela trpně všechna příkoří i těžké onemocnění tuberkulózou. Řídila se heslem: "Všechno je milost." Díky tomu se její duchovní život ustálil a její mystika se neustále prohlubovala. Zemřela smířena se světem i se svým Bohem ve věku 24 let, 30. září 1897 v klášteře v Lisieux (Francie). Papež Pius XI. prohlásil tuto mystičku 17. května 1925 za svatou a v roce 1927 ji jmenoval patronkou světových misií. Od roku 1944 je Terezie druhou patronkou Francie

Dnes bychom v kalendáři nalezli také jméno Remigius nebo Remig. Obě varianty jsou latinského původu a znamenají "veslař" nebo "loďař". Prvním známým nositelem tohoto jména byl Remigius z Remeše. Narodil se kolem roku 436 u Laonu (Francie). Již ve věku 22 let byl jmenován remešským biskupem a začal neúnavně rozšiřovat křesťanskou víru. Dokázal dokonce pokřtít franského krále Chlodvíka I. i s jeho manželkou. Založil také několik biskupství (Laon, Arras, Thérouanne a Tournai-Cambrai) a po právu nese titul "apoštola Franků" - díky jeho úsilí přijalo křest obyvatelstvo většiny území severní Francie. Zemřel 13. ledna 533 v Remeši. Ve starém Římě měla dnes svátek Fides. Byla to bohyně věrnosti, a tato ctnost byla tudíž dnešního dne s velkou slávou uctívána.

"PLOD ZÁVISTI JE VĚČNÁ ÚNAVA PRO SRDCE."
(Arabské přísloví)

Zdroj:www.libri.cz