Leopold

Svátek má Leopold

Leopold, který má dnes svátek v občanském kalendáři, je připomínán i v římském kalendáři církevním. V našem českém je pak zmiňován Albert Veliký, který je však v našem občanském kalendáři slaven 21. listopadu. Tam se o něm dozvíme více.

Vraťme se k Leopoldovi. Je patronem Rakouska a přispěl rozhodujícím způsobem k dnešní velikosti země, s níž jsme měli dlouho společnou historii. Narodil se kolem roku 1075 a byl vychován v klášteře Melku biskupem Altmannem z Pasova. V roce 1106 se Leopold oženil s Anežkou, dcerou císaře Jindřicha V. Z tohoto manželství se narodilo 18 dětí, mezi jinými i pozdější biskup Otto z Freisingu. Při sporu o investituru stál Leopold, přes tento úzký vztah k císařskému domu, vždy věrně při papeži a v roce 1110 mu dokonce podřídil klášter v Melku. V roce 1114 položil základní kámen k mohutnému klášternímu kostelu, který ještě dnes, ačkoli byl vícekrát nevhodně restaurován, patří k významným pamětihodnostem. Leopold založil rovněž četné další kláštery v Rakousku a mnohé dosavadní velkoryse vybavil. Následkem úrazu při lovu Leopold 15. listopadu 1136 zemřel, jeho manželka Anežka ho přežila o sedm let. Byl pochován v kapitulním sále kláštera Klosterneuburg u Vídně, který roku 1113 bohatě vybavil. K povýšení Leopolda na rakouského zemského patrona došlo v roce 1683. Kanonizace byla provedena už roku 1485 papežem Inocencem VIII. Leopold se stal velice uctívaným světcem, a tak není divu, že byl často zobrazován. Hlavně v klášterním kostele v Klosterneuburgu jsou mnohá znázornění, také slavný Leopoldův oltář (1507) od Ruelanda Frueaufa. Rytina od Albrechta Dürera (1515) ukazuje Leopolda mezi patrony Rakouska.

"ŠLECHETNÝ MUŽ JE SMÍŘLIVÝ, ALE NE POVOLNÝ,
ČLOVĚK MALÝ JE POVOLNÝ, ALE NE SMÍŘLIVÝ."
(Konfucius)

Zdroj:www.libri.cz