Lukáš

 

Svátek má Lukáš

Dnes slaví ve většině kalendářů svůj svátek Lukáš. "Ten, který přichází z Lukánie" (Lucania, kraj v Itálii) či "Lukánec", takový je doslovný překlad tohoto jména. V poslední době obliba křestního jména Lukáš opět velice vzrostla.

Nejslavnějším nositelem tohoto jména byl bezesporu evangelista Lukáš, narozený ještě před Kristem v Antiochii (Sýrie). Lukáš patří již po celá staletí k oblíbeným světeckým postavám. Byl povoláním lékař a působil v polovině 1. století ve své vlasti Antiochii. Byl od narození pohanem a nikdy se už asi nedozvíme, jak se vlastně dostal ke křesťanství. Okolo roku 50/51 se Lukáš připojil k apoštolu Pavlovi, kterého pak asi po 17 let věrně doprovázel. Když byl Pavel v roce 67 v Římě popraven, působil prý Lukáš v Achaji na řeckém Peloponnésu, kde prý napsal své evangelium a Skutky apoštolské. Podle tradice zemřel Lukáš ve věku 84 let. Jeho ostatky byly pochovány ve 4. století v nově zbudovaném apoštolském kostele v Kónstantínopoli (dnešní Ístanbul, Turecko). Později se dostaly do Padovy, kde byl vytvořen neobyčejný sarkofág, a to v kostele sv. Justiny.

Lukáš je znázorňován většinou s býkem, který je jeho symbolem. Raně křesťanská mozaika ze 4. století s obrazem evangelisty existuje v bazilice sv. Vitala v Ravenně. Lukáš je však nejenom námětem výtvarných umělců, sám prý v tomto druhu umění i tvořil: údajně byl prvním malířem obrazu Madony. Už od časného středověku se váží k Lukášovu svátku četné lidové tradice. Mezi jiným dávali lidé v dřívějších dobách dobytku polykat lístky s požehnáním, které byly posvěcovány o svátku sv. Lukáše. Ty měly zvířata chránit před morem a neštěstím. U sedláků je Lukášův den také dnem předpovědi počasí, mezi jiným je to začátek sklizně řepy. Již zmíněné Lukášovy lístky přikládali dříve i nevyléčitelně nemocným, někdy i ženám při těžkém porodu. Všude na světě pracují tzv. Lukášovy cechy, sdružení křesťanských lékařů, kteří se zabývají etickými otázkami na poli medicíny.

Lukáš je patronem lékařů a řezníků, malířů a knihařů, notářů i sochařů a dalších umělců a řemeslníků. Za svého ochránce si jej také vybrala města Bologna, Padova a Reutlingen.

"ETIKA JE ODPOVĚDNOST VŮČI VŠEMU ŽIVÉMU ROZŠÍŘENÁ TAK,
ŽE NIKDE NEKONČÍ."
(A. Schweitzer)

Zdroj:www.libri.cz