Naděžda

V našem občanském kalendáři má dnes svátek Naděžda. Toto ruské jméno staroslověnského původu vzniklo jako doslovný překlad řeckého Elpis, což znamená "naděje".

Domácí podoby: Naďka, Naďa, Nadina, Naja, Naďulka, Nadina, Naja, Naďul(k)a, Naděnka, Nadějka, Nadík, Nadin aj.
Slovensky, bulharsky, srbochorvatsky: Naděžda
Polsky: Nadzieja
Rusky: Naděžda
Něměcky, švédsky: Nad(j)eshda
Maďarsky: Nadinka
Anglicky, francouzsky: Nadine

Naděžda velmi oblíbena zvláště ve starší generaci, v níž se zřídka vyskytuje i Naděje.

Jmeniny 17. září

Daleko více jmen ve stejný den najdeme v kalendáři církevním. Tak jsou zde například Kornelius (Cornelius) a Cyprián. Jméno Kornelius je latinského původu a nosil je slavný římský rod. Základem by mohlo být snad slovo cornu - "roh" nebo cornus, což bylo označení pro "dřín". V přeneseném slova smyslu bychom tedy jméno vyložili jako "pevný a vytrvalý".

Svatý Kornelius byl v roce 251 zvolen papežem. Ačkoliv si jej přála většina, nedokázal zabránit tomu, aby část jeho protivníků nezvolila jako vzdoropapeže Novaciána, prvního teologa, jenž psal v latinské řeči - doposud se totiž v Římě ke psaní užívala jenom řečtina. Oba papežové zastávali zcela protichůdná stanoviska. Hlavním sporem se stala otázka, jak se chovat k těm, kdož odpadli od víry. Kornelius odpouštěl, Novacián nikoliv. Situace se však změnila v roce 251, kdy byl Novacián odsouzen a na římské synodě sesazen. Kornelius se velmi brzy prosadil v celé církvi; klid však nenastal. Po dvouletém pontifikátu byl papež Kornelius císařem Gallem během nového pronásledování křesťanů vypovězen z města Říma. 14. září roku 253 pokořen zemřel. Kornelius se stal patronem sedláků, lidé se k němu modlí, když je bolí uši a mají různé křeče či padoucnici.

Druhým světcem je Cyprián z Kartága. Jeho životopis je úzce spjat s právě zmiňovaným Korneliem. Také on je světcem, zemřel stejného dne jako Kornelius - tedy 14. září a jejich svátek byl posléze shodně přenesen na 16. září. Jak je však zřejmé, náš kalendář je slaví dnes. Cyprián, jeden z nejvýznamnějších spisovatelů prvotní církve, přišel na svět kolem roku 200 jako syn bohatých pohanských rodičů v Kartágu v severní Africe. Teprve později se obrátil ke křesťanství a postupně dosáhl až hodnosti biskupa v Kartágu, čímž se stal hlavou severoafrické církve. V době pronásledování křesťanů za císaře Decia řídil Cyprián svou obec pomocí dopisů. Když nastala nová vlna pronásledování, tentokrát za císaře Valeriana, dopadlo to s Cypriánem velice špatně: nejprve byl vypovězen z Kartága, poté zajat a 14. září 258 popraven. Ostatky afrického mučedníka se později dostaly také do francouzských měst CompiŹgne a Lyonu.

Cyprián je velmi často zobrazován v biskupském oděvu. S ohledem na své mučednictví má někdy u sebe meč, jindy knihu nebo palmu. Často bývá také zobrazen s papežem Korneliem, jako na slavné malbě Veronesově v Pinacoteca di Brera v Miláně.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999

LIBRI