Nina

V občanském kalendáři má dnes své místo jméno Nina. Toto jméno má trojí původ. Dnes je známe jako jméno ruské, ale kořeny má prastaré. Ninos totiž bylo jméno zakladatele asyrského státu a také jeho hlavního města, které se později nazývalo Ninive. Podle další možnosti je základem jména španělské slovo ni_o, jež znamená "dítě" nebo "panenka". Jiná verze praví, že jde o odvozené jméno od Antonína, který má dnes také svátek ve světovém i našem církevním kalendáři.

Podle pověsti byla prý jedna Nina sicilskou básnířkou žijící ve 2. polovině 13. století a je pokládána za nejstarší italskou poetku. Podle tradice se do ní zamiloval básník Dante da Maiano a poslal jí znělku, v níž ji vyznal lásku, kterou prý ona opětovala.

Jmeniny 24. října.

V církevním kalendáři má svátek Antonín. Toto jméno je latinského původu a označovalo příslušnost ke slavnému římskému rodu. Původní význam jména je "přední, čelný a vynikající".

V tento den  je v kalendáři připomenuta památka Antonína Marii Clareta. Narodil se 23. prosince 1807 v Sallentu (Španělsko). Ve svých 28 letech přijal kněžské svěcení a asi od roku 1843 působil jako lidový misionář. Snažil se získat pomocníky pro svou misijní činnost, a kvůli tomu založil i nejdůležitější španělský misijní řád - Řád synů Neposkvrněného Srdce Mariina, zvaný klaretini. Antonín však neomezil svou činnost pouze na svou vlast, byl jmenován také arcibiskupem v Santiagu na Kubě. Jeho význam neobyčejně vzrostl, když se stal v roce 1857 zpovědníkem královny Izabely II. Španělské a od roku 1859 i prezidentem Escorialu, španělského královského zámku u Madridu. Slavný Antonín Claret zemřel cestou na první vatikánský koncil dne 24. října roku 1870 v cisterciáckém klášteře Fontfroide v jižní Francii. Jeho ostatky byly později přeneseny do Vich ve Španělsku a jsou od té doby uctívány v tamější katedrále. Papež Pius XII. svatořečil významného lidového misionáře a zakladatele řádu dne 7. května roku 1950.

Dříve měl v kalendáři svátek také společník archanděla Michaela a Gabriela Rafael. Od roku 1969 však je spolu s Gabrielem přesunut k archandělu Michaelovi na 29. září.

Ve světovém kalendáři má dnes svátek také Roman. Toto jméno má latinský původ a znamená "Říman".

Dnešní oslavenec ale pocházel z Rouenu (Francie). Žil v 6. a 7. století a mezi lety 626-38 byl biskupem. Legenda ze 14. století o něm vypravuje, že s pomocí k smrti odsouzeného zločince spoutal nebezpečného draka, který sužoval celé okolí. Od té doby býval na svátek sv. Romana každoročně propouštěn jeden trestanec (privilegium sv. Romana).

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999
LIBRI