Olga

V občanském kalendáři má dnes svátek Olga.

Toto jméno je ženským protějškem jména Oleg. Je celosvětově velice oblíbené a má mnoho podob. Vedle Oliny, Oly i Olinky mezi ně patří i Helga. Základem tohoto původně severského jména je slovo heilig čili "svatý" a jméno se většinou vysvětluje jako "přinášející spásu".

Toto jméno nosilo mnoho ruských kněžen. Nejznámější z nich žila v letech 890-969 a byla manželkou knížete Igora. Po smrti svého chotě vládla Kyjevské Rusi za svého nezletilého syna Svjatoslava (945-62). Její manžel nezemřel obyčejnou smrtí: byl zavražděn a pomsta kněžny Olgy byla strašlivá. Zlikvidovala nepřátele a jejich území přičlenila ke své říši. Svým poddaným vládla velice tvrdě, její ústava má velký význam v dějinách ruského zákonodárství. Byla také dobrou diplomatkou, podnikla zdařilé kroky ke sblížení své země s Říší byzantskou, kde byla okázale přijata a nechala se i pokřtít jako Helga. Pravoslavná církev ji proto uznává za svatou.V církevním kalendáři si dnes připomínáme Benedikta. Základem tohoto jména je latinské slovo benedictus, což znamená "požehnaný".

Benedikt, kterého dnes slavíme, má přívlastek z Nursie. Narodil se kolem roku 480 v Norcii (Nursie, Itálie). Je patronem Evropy a říká se mu "otec západního mnišství". Byl to on, kdo uvedl v život řeholní heslo Ora et labora - "Modli se a pracuj". Tato devíza jím založeného benediktinského řádu, který vytvořil jedinou řeholi západní Evropy v 8.-12. století, značně přispěla k vzepětí středověké kultury. O Benediktově životě, ačkoliv toho tolik dokázal, víme jen málo - ale i to vlastně svědčí o jeho velikosti. S určitostí můžeme říci, že založil klášter Monte Cassino (asi 529), kde uvedl v život svá řeholní pravidla. Když cítil, že se přiblížila jeho smrt, nechal se přenést do kaple, kde ještě přijal svátost a podpírán svými žáky vstoje zemřel (21. března 547). Jeho charakter se odráží i v textu jeho řehole. Byl prostý, vyrovnaný a přímý, mírumilovný a mírný, jako milující otec vyžadoval přísně disciplínu. Přitom však respektoval osobnost a individuální schopnosti druhého.

Benediktovy ostatky jsou dnes na několika místech. Původně byl pohřben v klášterním kostele na Monte Cassinu. V roce 673 nebo snad 703 byly jeho ostatky údajně přeneseny do Fleury ve Francii; toto místo se pak začalo nazývat Saint-Benoit-sur-Loire. Jiné výzkumy však tvrdí, že Benediktovy ostatky zůstaly navždy na Monte Cassinu. Klášter byl totiž v roce 1944 zcela zničen a původní Benediktův hrob byl zřejmě při nové výstavbě kláštera nalezen.

Ve světovém církevním kalendáři slaví dnes svátek také Pius. Toto "papežské" jméno je odvozeno od latinského slova stejného tvaru a překládá se jako "zbožný". První nositel tohoto jména byl desátým papežem. O jeho životě toho víme pramálo: tradice uvádí, že byl papežem v letech 140-55. Víme alespoň, jak vypadal ve fantazii velkého umělce - jeho mramorovou sochu vytvořil Michelangelo. Dílo se nazývá Pius s mitrou a knihou v ruce a stojí v dómě v Sieně.

"SCHOPNOSTI JSOU TROJÍHO DRUHU: NĚKDO ROZUMÍ SVÉ VĚCI SÁM OD SEBE, DRUHÝ DOVEDE POSOUDIT, ČEMU JINÝ ROZUMÍ, TŘETÍ NEROZUMÍ NIČEMU A NIC NEDOVEDE POSOUDIT. PRVNÍ JE VELMI SCHOPNÝ, DRUHÝ SCHOPNÝ, TŘETÍ NESCHOPNÝ."
(N. Machiavelli)

Zdroj: www.libri.cz