Pavlína

V občanském kalendáři má dnes svůj svátek Pavlína. Základem tohoto jména je latinské slovo paulus, což znamená "malý". Pavlína nebo také Pavla má v kalendáři svátek hned několikrát: Pavla Římská jej měla již 26. ledna, Pavla Frassinettiová 11. června a konečně Pavla Alžběta Cerioliová až 24. prosince.

Jmeniny 31. srpna

Svůj svátek však také mohou slavit všichni Pavlínové, protože v kalendáři je vzpomínka na Pavlína Trevírského, který se narodil kolem roku 300 v Akvitánii ve vznešené rodině. Ve svých 46 letech se stal nástupcem trevírského biskupa Maximina, od něhož předtím přijal i kněžské svěcení (Trier, Německo). Když císař Konstantin žádal na koncilu v Arles (Francie), aby byl alexandrijský patriarcha Atanáš odsouzen, byl Pavlín jako jediný z biskupů proti tomu. To se mu stalo osudným, neboť musel odejít do vyhnanství až do Frýgie (dnes západní Turecko), kde 31. srpna roku 358 zcela vysílen zemřel. Dnes jsou jeho ostatky uloženy v kostele sv. Pavlína v Trevíru. V rakvi z cedrového dřeva je tam prý přenesl biskup Felix koncem 4. století a pochoval je v kryptě původního kostela. Později byla drahocenná rakev přenesena i s tělem do sarkofágu, který je dodnes k vidění.

V církevním kalendáři má svátek Rajmund. Základem tohoto jména je starofranské Radin-mund čili "ochránce rady". Dnešní světec se jmenoval celým jménem Rajmund Nonnatus čili Nenarozený. Toto zvláštní jméno dostal proto, že musel být vyříznut z těla své zesnulé matky. Stalo se tak roku 1204 v Portellu (Španělsko).

Jako mladý muž vstoupil Rajmund v Barceloně do řádu mercedářů, který se věnoval vykupování křesťanských zajatců v Africe. Byl natolik šlechetný, že když jednou neměl dostatek peněz, nabídl sám sebe jako rukojmí a strávil pak v krutém vězení několik měsíců. Zemřel velmi mladý 31. srpna 1240 v Cardoně (Španělsko). Rajmund se stal patronem těhotných, chudých, dětí a nevinně obžalovaných. Samozřejmě se k němu modlí těhotné ženy, aby jim dopomohl ke šťastnému porodu a také proti horečce. Rajmund Nonnatus byl v roce 1567 začleněn do římského martyrologia a roku 1681 byl jeho kult povolen pro celou církev. Na některých vyobrazeních nebo sochách je zachycen v kardinálském oblečení. Není však jisté, zda tuto hodnost vůbec kdy zastával.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999
LIBRI