Petr a Pavel

Dnes slaví ve všech kalendářích svůj svátek Petr a Pavel.

Petr se jmenoval první z apoštolů. Jméno má základy v řeckém slově petros, což znamená "skála"; latinizací vznikl Petrus a nakonec i náš Petr. Také Pavel má základ latinský, a sice ve slově paulus - "malý".

Dnes si připomínáme sv. Petra, ochránce mnoha povolání a řemesel. Připomeňme si alespoň, že je patronem papežů, řezníků, sklářů, truhlářů, hodinářů, zámečníků, kovářů, slévačů olova, hrnčířů, zedníků, cihlářů, mostařů, kameníků, síťařů, soukeníků, valchářů, rybářů a lodníků. Podrobnější vyprávění o svatém Petrovi může čtenář nalézt u data 22. února.

Druhým dnešním oslavencem je apoštol Pavel. S tímto patronem katolického tisku, dělnic, teologů a duchovních správců jsme se již blíže seznámili 25. ledna.

"NÁBOŽENSTVÍ JE VÍC NEŽ POPŘENÍ SVĚTA A ŽIVOTA."
(A. Schweitzer)

Zdroj: www.libri.cz