Sabina

Dnes  má v občanském kalendáři svátek Sabina, patronka Říma, žen v domácnosti a dětí. Příběh jména i římské mučednice Sabiny může čtenář najít u data 29. srpna. Upomíná na ni také stavební památka, jež patří ke klenotům města nad Tiberem: na římském Aventinu se dodnes tyčí kostel sv. Sabiny, jedna z nejpozoruhodnějších bazilik italské metropole. Chrám byl vystavěn již kolem roku 425 na základech antického Titulus Sabinae. Působivý vnitřní prostor patří se svými 24 korintskými sloupy k nejlépe zachovaným v celém Římě. Přestože je zdejší architektura zcela prostá, působí na každého návštěvníka neobyčejně slavnostně. Proto by měly Sabinky, a nejenom ony, toto místo zcela jistě někdy navštívit. Zajímavé také je, že zde roku 1219 založil sv. Dominik svou dominikánskou řeholi; v přilehlé zahradě ještě dnes ukazují pomerančovník, který zde na počest nového řádu zasadil.

Domácí podoby: sába, Sabinka, Sabš(ka), Sabča, Sabka, In(k)a ap.
Slovensky: Sabína
Švédsky, holandsky, rusky, polsky, srbochorvatsky, bulharsky, italsky, španělsky, rumunsky: Sabina
Německy, anglicky: Sabina, Sabine
Francouzsky: Sabine
Maďarsky: Szabina

Dnes oblíbeno.

Jmeniny 22. října.

V církevním kalendáři ve stejný den nalézáme Marii Salome Galilejskou, která patřila mezi Ježíšovy učednice. Byla manželkou Zebedeovou a matkou apoštolů Jana a Jakuba Staršího. Nejvíce zpráv nám o ní zanechali evangelisté Lukáš, Matouš a Marek. Zúčastnila se všech velkých okamžiků života svého Mistra. Spolu s jinými ženami a jeho matkou klečela pod jeho křížem a byla také při tom, když byl onoho velikonočního rána objeven Kristův prázdný hrob.

Ve starším kalendáři bychom také nalezli Kordulu. Toto jméno je patrně latinského původu. Snad pochází ze slov cor, cordis a znamená "srdíčko" nebo "srdečná". Jiné verze výkladu tvrdí, že jde o jméno keltské s významem "dcera moře". Patronkou tohoto jména je mučednice Kordula, která zahynula spolu s ostatními družkami sv. Voršily v Kolíně nad Rýnem. Sem totiž bouře zahnala jejich loď a ony padly do zajetí Hunů, kteří je bez milosti povraždili. Kordula je velmi uctívána především v Německu a je patronkou Kolína a Tortosy.

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999

LIBRI