Sára

Sára Toto prastaré biblické jméno má hebrejský původ a znamená "vznešená" nebo "kněžna". Nejznámější Sára, manželka praotce izraelských kmenů, byla vládkyní. V Písmu svatém se dokonce píše, že byla kromobyčejně půvabná a svou krásu si udržela až do pozdního věku. Však si ji také musel Abrahám dobře hlídat, neboť mu ji chtěl uloupit samotný egyptský faraon. Jejich manželský svazek nebyl dlouho požehnán dětmi, syn Izák se jim narodil až v neobyčejně vysokém věku.

Domácí podoby: Sárka, Sárin(k)a, Sáruš(ka), Sárča, Sári ap.
Slovensky, maďarsky: Sára
Anglicky, holandsky, švédsky: Sara(h)
Německy, dánsky, italsky, španělsky, polsky, bulharsky, srbochorvatsky, rumunsky, francouzsky: Sara
Rusky: Sarra

U nás dnes běžné.

Jmeniny: 9. říjen

V našem občanském kalendáři nacházíme vedle Sáry ve stejný den též Štefana, což je obdoba jména Štěpán, který má ovšem svátek až 26. prosince. Základem obou jmen je řecké Stephanos, "věnec"; přeneseně bychom tedy mohli říci, že Štěpán je "vítěz" nebo "věncem ověnčený či korunovaný". Toto jméno je celosvětově velice oblíbeno a také u nás jsou obě podoby často používány. Dosvědčuje to i množství patronů, kteří se v kalendářích objevují.

Na prvním místě stojí samozřejmě prvomučedník sv. Štěpán, který má svátek 26. prosince. Další, který měl přívlastek Harding, žil ve 12. století a je považován za jednoho ze tří zakladatelů řádu cisterciáků. Usadil se v C_teaux a z původní chatrče v divočině vybudoval hlavní sídlo velkého řeholního řádu. V kalendáři se objevuje také jméno Dionýsius, z něhož vznikl francouzský Denis a náš Diviš. Všechny tyto formy znamenají "bůh vína" nebo také "božské dítě", neboť prazdrojem tohoto jména byl řecký bůh Dionýsios.

Denis je francouzským národním světcem. Původně se skutečně jmenoval jako onen řecký bůh, ale jak již bylo řečeno, ve Francii si jeho jméno přetvořili. V polovině třetího století přišel do Paříže jako křesťanský misionář, ale římský správce Denise a jeho druhy odsoudil k smrti. Všichni byli sťati mečem na návrší nad Paříží. Kopci se začalo říkat Mons martyrum ("hora Mučedníků"), z čehož postupně vznikl dnes proslulý Montmartre.

Ve starém Římě dnes slavili svátek bohyně Felicitas. Každý se snažil být s ní zadobře, Felicitas totiž byla bohyní štěstí.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999

LIBRI