Štefan

V neděli 9. října má svátek Štefan.

V našem občanském kalendáři dnes nacházíme Štefana, což je obdoba jména Štěpán, který má ovšem svátek až 26. prosince. Základem obou jmen je řecké Stephanos, "věnec"; přeneseně bychom tedy mohli říci, že Štěpán je "vítěz" nebo "věncem ověnčený či korunovaný". Toto jméno je celosvětově velice oblíbeno a také u nás jsou obě podoby často používány. Dosvědčuje to i množství patronů, kteří se v kalendářích objevují.

Na prvním místě stojí samozřejmě prvomučedník sv. Štěpán, který má svátek 26. prosince. Další, který měl přívlastek Harding, žil ve 12. století a je považován za jednoho ze tří zakladatelů řádu cisterciáků. Usadil se v C_teaux a z původní chatrče v divočině vybudoval hlavní sídlo velkého řeholního řádu. Více jsme si o něm řekli 16. srpna.

V kalendáři se dnes objevuje také jméno Dionýsius, z něhož vznikl francouzský Denis a náš Diviš. Všechny tyto formy znamenají "bůh vína" nebo také "božské dítě", neboť prazdrojem tohoto jména byl řecký bůh Dionýsios.

Denis je francouzským národním světcem. Původně se skutečně jmenoval jako onen řecký bůh, ale jak již bylo řečeno, ve Francii si jeho jméno přetvořili. V polovině třetího století přišel do Paříže jako křesťanský misionář, ale římský správce Denise a jeho druhy odsoudil k smrti. Všichni byli sťati mečem na návrší nad Paříží. Kopci se začalo říkat Mons martyrum ("hora Mučedníků"), z čehož postupně vznikl dnes proslulý Montmartre.

Ve starém Římě dnes slavili svátek bohyně Felicitas. Každý se snažil být

s ní zadobře, Felicitas totiž byla bohyní štěstí.

Zdroj: www.libri.cz