Svatava

V občanském kalendáři má tento týden svůj svátek Svatava. Ve starších dobách se považovala za protějšek Luitgardy. Nejde sice o překlad, avšak praslovanské slovo svet ("silný") do jisté míry odpovídá slovu gard ze jména Luitgarda, jež označuje "strážce".

Svatava, kterou znají naše dějiny, silnou a mocnou skutečně byla. S touto dcerou polského knížete se oženil roku 1053 přemyslovský kníže Vratislav II. (vládl v letech 1061-92). V pořadí již třetí manželka mu přinesla nebývalé štěstí - český kníže byl roku 1085 korunován na prvního českého krále a jeho manželka Svatava si této pocty užila také.

Domácí podoby: Sváťa, Svat(k)a, Svaťka, Svatuš(ka), Svatěn(k)a, Távina ap.
Slovensky: Svatava
Srbochorvatsky: Svetana
Bulharsky: Sveta

Jmeniny: 11. května
 

V církevním kalendáři nás provází tímto dnem též patron budoucích matek Ignác z Laconi. Jméno Ignác znamenalo, že jeho nositel je urozeného rodu. Základem je snad latinské Egnatius, které má stejný význam.

Dnešní Ignác se narodil 17. prosince roku 1701 v Laconi (Sardinie). Ve svém mládí střežil dobytek svého otce a strýce. V 18 letech těžce onemocněl, a složil proto slib, že vstoupí do řeholního řádu, pokud se zase uzdraví. Po necelých dvou letech nemoc skutečně ustoupila, ale Ignác na svůj slib zapomněl. Až nebezpečný pád z koně mu jej opět připomněl: tentokrát již neváhal ani minutu a krátce před svými dvacátými narozeninami vstoupil do kapucínského kláštera. Od roku 1736 chodil po Sardinii jako žebravý mnich. Vždy přívětivý a skromný mnich takto putoval celkem 45 let. Zemřel 11. května roku 1781 v Cagliari (Sardinie), byl pochován ve zdejším klášteře. Již za svého života činil četné zázraky a uzdravil mnoho lidí. Mimoto měl ještě schopnosti věštecké, a tak není divu, že byl 21. října 1951 papežem Piem XII. svatořečen.

Další dnešní světicí je Lucina z Anicia. Lucina bylo původně jméno starořímské bohyně, která ochraňovala ženy. Později se tak říkalo bohyni Junoně, zvláště za její pomoc při porodech. Základem jména je latinské slovo lux, značící "paprsek" nebo "světlo". Lucina tedy přináší světlo a skutečnost, že šlo o jméno bohyně, toto jméno ještě povyšuje.

Lucina z Anicia se narodila okolo roku 210 v Římě. Byla manželkou vysokého římského úředníka. Vypráví se o ní, že za dob pronásledování křesťanů pochovala mnoho mučedníků, až nakonec sama roku 304 podstoupila mučednickou smrt.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999

LIBRI