Poslední výzva! Kurs předporodní přípravy

Vážené porodní asistentky,

dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci:

9. a 10. června 2017
Předporodní příprava  „Jak naučit učit“

Místo konání:
Národní muzeum (nová budova), Praha 1, Vinohradská 1

Pořádá:
Česká společnost porodních asistentek
Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
Národní muzeum
Mother-Care–Centrum spol. s r.o

Odborný garant:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
doc. Tomáš Honzík, PhD.

Cena:
Členky ČSPA:  2 400 Kč
Nečlenky ČSPA: 3 000 Kč

Registrace ZDE