Očkovací kalendář od 1. 7. 2001

Věk dítěte

Pravidelné očkování

4. den až 6. týden

Tbc

9. až 12. týden

1. dávka

záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b a vir, hepatitida B

10. týden až 14,5 měsíc

1. dávka

poliomyelitida (děti narozené v předcházejícím roce)

13. až 16. týden

2. dávka

záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b a vir, hepatitida B

18. týden až 16,5 měsíc

2. dávka

poliomyelitida

17. až 20. týden

3. dávka

záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b

33. až 36. týden

3. dávka

virová hepatitida B

14,5 měsíc až 26,5 měsíc

poliomyelitida – 1. přeočkování

15. měsíc

1. dávka

spalničky, příušnice a zarděnky

16,5 měsíc až 28,5 měsíc

poliomyelitida – 2. přeočkování

18. až 20. měsíc

4. dávka

záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b

21. měsíc event. později

spalničky, příušnice a zarděnky - přeočkování

5. rok

záškrt, tetanus a dávivý kašel - přeočkování

11. rok

Tbc – přeočkování pouze u tuberkulin negativních

12. rok

virová hapatitida B . pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvních měsících života (3 dávky 0, 1, 6 měs.)

13. rok

poliomelitida – 3. přeočkování

14. rok

tetanus + další přeočkování vždy po 10 až 15 letech

 

MUDr. Vladimír Polanecký

Hygienik hl. m. Prahy

MUDr. V. Paulů – vedoucí odd. očkování

Hygienická stanice hl. m. Prahy

Kalendář najdete na www.Infolekar.cz a www.hygpraha.cz