Odběr pupečníkové krve

Pupečníková krev se odebírá bezprostředně po narození dítěte, a to po podvázání a přestřižení pupeční šňůry, ještě před porozením placenty. V té chvíli je již Vaše dítě v péči pediatra či porodní asistentky, kteří provedou poporodní ošetření miminka. Po přestřižení pupeční šňůry se krev na vzduchu rychle sráží, a proto musí být odběr vykonán okamžitě, aby se do sterilní soupravy jehlou nabralo co nejvíce této vzácné tekutiny. Odběr je rychlý a bezbolestný jak pro Vás, tak pro Vaše dítě a v žádném případě nezasahuje do normálního průběhu porodu.
Pupečník, stejně jako dítě, prochází při porodu porodními cestami, které jsou bohaté na vaginální mikroflóru, je zde potenciální nebezpečí kontaminace, která by mohla při nedodržení podmínek zachování sterility a důkladného vydezinfikování místa vpichu, způsobit znehodnocení transplantátu. Důkladná dezinfekce je proto naprosto nezbytná!

 

Průměrné množství pupečníkové krve odebrané z cév pupečníku a placenty je 90 ml. Čím větší množství se odebere, tím větší počet kmenových buněk lze uchovat. Neexistuje tu ale přímá úměra mezi objemem odebrané pupečníkové krve a množstvím v ní obsažených kmenových buněk. Vyplavování kmenových buněk do cév pupečníku a placenty je faktorem, který nelze žádným způsobem ovlivnit. Znamená to tedy, že ve stejném objemu odebrané pupečníkové krve má každé dítě odlišný počet kmenových buněk.

 

Rozhodne-li se rodička pro odběr pupečníkové krve pro vlastní potřebu dítěte, odběr je možné provést i při komplikacích v těhotenství a komplikovaných porodech. Pupečníkovou krev lze odebrat i v nestandardních situacích jako je předčasný porod, porod po termínu, při porodu sekcí nebo při porodu do vody. Rovněž není překážkou odběru ani epidurální anestézie, užívání většiny léčiv, či onemocnění matky jako je gestóza (projevující se hlavně otoky a zvýšeným krevním tlakem) anebo cukrovka. Pupečníkovou krev není možné odebrat, je-li ohrožen život rodičky či dítěte, je-li matka infikována virem HIV, akutní hepatitidou typu B a C, syfilitidou či listeriózou.

 

Porodník či porodní asistentka má vždy na zřeteli především zdraví rodičky a dítěte. V případě komplikací, je na zvážení porodníka, zda bude odběr proveden či nikoliv, a to v zájmu rodičky. Po porodu a odběru pupečníkové krve je rodičce odebrána venózní krev pro provedení následných testů.