Plod jako předmět porodu

Plod jako předmět porodu - obrázek
Plod jako předmět porodu - obrázek

Plod zaujímá na konci těhotenství v děloze co nejmenší objem, má zhruba tvar elastického válce, v různých svých částech rozdílných rozměrů, pohyblivosti a přizpůsobivosti prostorovým poměrům porodních cest. Z porodnického hlediska je nejdůležitější hlava plodu, jako jeho nejobjemnější a nejméně přizpůsobivá část.

Kosti lební části hlavy netvoří u donošeného plodu souvislou pevnou klenbu. Mezi jednotlivými kostmi jsou blanité pruhy – švy. Šev čelní je mezi kostmi čelními, šev mezi oběma kostmi temenními je šípový, mezi kostmi čelními a temenními šev věnčitý, mezi kostmi temenními a kostí záhlavní je lambdový. Tam, kde se švy kříží, jsou blanitá políčka – lupínky (fontanely). V místě křížení švu šípového s věnčitým je velký lupínek, šev šípový se kříží s lambdovým v malém lupínku. Rozměry hlavičky jsou udávány jako průměry předozadní nebo příčné a obvody:

  • malý příčný průměr je největší vzdálenost na věnčitém švu, měří 8 cm,
  • velký příčný průměr je spojnice vrcholů hrbolů temenních kostí, měří 9,5 cm,
  • malý šikmý průměr je vzdálenost předního vrcholu velkého lupínku od spojení šíje se záhlavím, měří 9,5 cm,
  • velký šikmý průměr od bradičky k nejvzdálenějšímu místu na záhlaví, měří 13,5 cm,
  • předozadní průměr mezi kořenem nosu a nejvzdálenějším místem na záhlaví měří 12 cm,
  • submentobregmatický průměr mezi submetální krajinou (krajinou pod bradou) ke středu velkého lupínku měří 9,5 cm.

Obvody hlavičky jsou myšlené čáry v rovinách předozadních průměrů. Nejmenší– 32 cm – je v rovině malého šikmého průměru a průměru subokcipitobregmatického, největší v rovině předozadního průměru až 36 cm.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. 
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015

Témata: