Pohyblivost a přizpůsobivost části plodu

Pohyblivost a přizpůsobivost části plodu - obrázek
Pohyblivost a přizpůsobivost části plodu - obrázek

Hlavička je pohyblivá v krční páteři ve smyslu předklonu a záklonu i rotace (více než 90°). Hlavička se může prostorovým poměrům porodních cest tvarově přizpůsobit tím, že se lební kosti proti sobě posouvají ve švech, aniž se tím změní objem lební dutiny – tomu se říká konfigurace. Některý průměr se zkrátí, druhý, na něho kolmý, se musí prodloužit. Tak se v průběhu pravidelně probíhajícího porodu v poloze podélné záhlavím vyvine dlouholebost tím, že se zmenšil malý šikmý průměr a prodloužil se na něho kolmý předozadní průměr.

Změní-li se působením odporu porodních cest hlavička tvarově tím, že se lební kosti podsouvají svými okraji pod sebe, zmenšuje se objem lební dutiny a mozek je stlačován. Jedná se o konformaci spojenou s nebezpečím mozkového otoku a krvácení.

Trup je velmi pohyblivý proto, že páteř se může ohýbat dopředu, dozadu, do stran a částečně i rotovat. Hrudník a břicho se tvarově přizpůsobují snáze než hlavička.

Při zevním porodnickém vyšetření se zjišťuje velikost, rovnoměrnost, tvrdost a zaoblení hlavičky, při uložení nad pánevním vchodem i pohyblivost. Při vnitřním vyšetření se porodník orientuje podle průběhu švů a uložení lupínků.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015

Témata: