Porod A-Z - Porod

Příjem v porodnici - obrázek
Těhotná žena přichází do porodnice s různě pokročilým porodnickým nálezem. Při příjmu je s ní sepsána anamnéza, která je založena do dokumentu, jenž se jmenuje porodopis. Do porodopisu se zapisují i některé údaje z těhotenské průkazky. Každé ženě je...
Očistné klyzma - obrázek
Představuje očistné klyzma před porodem ztrátu lidské důstojnosti? Očistné klyzma bývá někdy kritizováno a principiálně odmítáno. A to přesto, že pro porod přináší řadu výhod.Očistné klyzma pomůže vyprázdnit stolicí naplněné tlusté střevo,...
Začátek porodu - obrázek
  Porod začíná ve chvíli, kdy se děložní sval začne po pravidelných přestávkách stahovat. Během každého stahu děložního svalu ucítíte v dolní polovině břicha tupý tlak trvající přibližně 20–30 sekund. Nebojte se, že stah děložního svalu...
I. doba porodní (neboli otevírací doba) - obrázek
První dobou porodní začíná porod. Začnou pravidelné děložní stahy, odborně kontrakce, které způsobí rozevření a zánik děložního hrdla. Zánikem hrdla dělohy vzniká děložní branka, ta se postupně rozvinuje. Nejprve má malý průměr, obvykle je...
II. doba porodní (neboli vypuzovací doba) - obrázek
Druhá doba porodní začíná úplným rozvinutím branky dělohy a končí porodem dítěte. Děložní stahy jsou častější, silnější a trvají déle. Název "vypuzovací" popisuje, že v této době je dítě nejen tlačeno sílou děložních  kontrakcí, ale i...
III. doba porodní (neboli doba k lůžku) - obrázek
Třetí doba porodní začíná porodem dítěte a končí vypuzením placenty. Mamince právě začíná nejkrásnější období jejího života. Avšak porod stále ještě není dokončen.  Po porodu dítěte se děloha stáhne, její obsah tvoří již jen placenta. Děloha je...
Děložní stahy,  neboli kontrakce - obrázek
Děložní kontrakce jsou stahy děložních svalových vláken, mimovolné, na vůli nezávislé, dostavující se v intervalech, vyvolané zkrácením svalových buněk. Kontrakce je nutno odlišit od jiné vlastnosti elastických vláken – retrakce, schopnosti pasivně...
Porodní cesty - obrázek
Porod je vypuzení plodového vejce z děložní dutiny porodními cestami, působením porodních sil. Při porodu se tedy uplatňují 3 faktory: dynamické porodní síly, porodní cesty jen částečně a pasivně se přizpůsobující, plod, pasivně dosti přizpůsobivý...
Porodní mechanismus - obrázek
Porodní mechanismus je způsob, jakým plod a jeho části procházejí porodními cestami. Je dán nutností, aby se plod přizpůsobil prostorovým poměrům porodních cest, zejména tvrdých porodních cest. Za fyziologických podmínek sleduje porodní mechanismus...
Břišní lis - obrázek
Břišní lis představují stahy svalů břišní stěny při bránici fixované po hlubokém vdechu. Tento stah rodička svojí vůlí ovládá. Stah vyvolá tlak na vnitřní břišní orgány a přenáší se i na dělohu. Správně použit před maximem děložní kontrakce zvýší...